Archiwum miesiąca: listopad 2012

Jarosław Krzysztof BRZEZIŃSKI (1951-2012)

31 października br. pożegnaliśmy leśniczego Jarosława Brzezińskiego, w ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina, przyjaciele i licznie przybyła brać leśna oraz myśliwska. Spoczął na niewielkim cmentarzu parafialnym przy XVII wiecznym drewnianym kościółku pw. Św.Jana Chrzciciela w Bruśku  w otoczeniu „swoich” sosnowych borów. Mszę Świętą koncelebrował duszpasterz leśników  ks. Mikołaj  Skawiński.

Urodzony 21 lipca 1951 roku w Brzegu, absolwent Technikum Leśnego  w Tułowicach, karierę zawodową w Lasach Państwowych zaczyna, jako praktykant w Gospodarstwie Topolowym  w Prędocinie w roku 1970, Następnie jak to wówczas często bywało przenoszony jest „z urzędu”, pracując jako podleśniczy kontraktowy w nadleśnictwach: Zbicko, Kolonowskie oraz Zawadzkie,  w tym ostatnim awansuje na  kontraktowego leśniczego technologa w 1974 roku.  Na własną prośbę przenosi się do Nadleśnictwa Brynek, gdzie obejmuje  leśnictwo Świniowice, które prowadzi do końca stycznia 1976 roku. Ze względu na trudne warunki mieszkaniowe rezygnuje z pracy w Brynku przechodząc do Nadleśnictwa Koszęcin, gdzie rozpoczyna pracę w lutym 1976 osiadając wraz z rodziną w Bruśku. Zaczyna  jako leśniczy technolog, następnie jest leśniczym terenowym i wreszcie od lutego 1980 już leśniczy. W tym samym roku zostaje V-ce Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” przy OZLP Katowice.  Po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku, za próbę zorganizowania strajku w Nadleśnictwie Koszęcin – „jako ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych” według dekretu o stanie wojennym, omal nie zostaje zwolniony dyscyplinarnie. Tylko dzięki powszechnie dobrej opinii i wstawiennictwu ówczesnego Nadleśniczego Ernesta Walisko, otrzymuje propozycję objęcia stanowiska podleśniczego w swoim leśnictwie, które „piastuje” przez 7 miesięcy. Od chwili ponownego przywrócenia na stanowisko leśniczego tj. od sierpnia 1982 roku nieprzerwanie przez ponad 30 lat, do czasu zdiagnozowania nieuleczalnej choroby w kwietniu br. prowadzi swoje leśnictwo. Od początku reaktywacji w końcu lat 80-tych Związku Leśników Polskich był czynnie zaangażowany w jego działalność, pełniąc przez kilka kadencji odpowiedzialne funkcje w jego strukturach regionalnych i krajowych w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZLP w RP. Był również długoletnim, aktywnym członkiem PZŁ, udzielając się w swoim macierzystym kole „Dąbrowa Koszęcin”. Należał do ludzi pogodnych, był towarzyski, lubiany i otwarty. Zawsze  koleżeński, jeżeli tylko mógł komuś pomóc, starał się to bezinteresownie czynić. Zapamiętamy Jego poczucie humoru, które wielokrotnie wprowadzało ożywienie na najbardziej nawet poważnych naradach gospodarczych. Odszedł w wieku 61 po krótkiej walce z nieuleczalną chorobą – zdecydowanie za wcześnie…

JM

Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 14 – 15 grudnia 2012r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Tematyka posiedzenia:

  • Informacja o negocjacjach z dyrektorem generalnym  LP.
  • Zajęcie stanowiska w sprawie podatku od nieruchomości będących w zarządzie Lasów Państwowych.
  • Wybór Komisji zadaniowych.
  • Ustalenie planu pracy Prezydium w oparciu o  uchwały i wnioski ze Zjazdu.
  • Rozpatrzenie skarg.
  • Ustalenie polityki informacyjnej
  • Omówienie spraw organizacyjno-finansowych Związku.

 

Sprawozdanie z obrad V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP w RP

Zjazd otworzył przewodniczący ZLP w RP Jerzy Przybylski. Po wprowadzeniu sztandaru związku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego kolegi Jarosława Brzezińskiego.

Program pierwszego dnia zjazdu obejmował wybór przewodniczącego ZLP w RP, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej 4 członków. Spośród czterech zgłoszonych kandydatów na stanowisko przewodniczącego ZLP w RP trzech wyraziło zgodę na kandydowanie, a byli to Bronisław Sasin (Szczecin), Henryk Chabowski (Białystok) i Mariusz Rosik (Zielona Góra). W pierwszej turze wyborów Kol. Bronisław Sasin uzyskał bezwzględną większość głosów i został wybrany na stanowisko przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Do wyborów na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone dwie kandydatury Janusz Ruda (Poznań) i Piotr Chrzęszczyk (Katowice). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej związku został wybrany Janusz Ruda. Do głosowania na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej zgłoszono dwunastu kandydatów. Spośród nich wybrani zostali: Małgorzata Brudzińska (Toruń), Ewa Dembiczak (Krosno), Janina Sobczak (Szczecin), Krystyna Sowa (Kraków). Podczas spotkania Rady Krajowej ZLP w RP, które miało miejsce pomiędzy obradami Zjazdu zostały przeprowadzone wybory na stanowiska wiceprzewodniczących związku, którymi zostali: Halina Stachowska (Poznań), Zbigniew Czeryba (Wrocław), Krzysztof Górski (Szczecinek), Jerzy Miliszewski (Krosno).

W drugim dniu zjazd obradował nad sprawami płacowymi, mieszkaniowymi i nad szczególnie nurtującym leśników problemem kosztów utrzymania samochodów prywatnych używanych do celów służbowych. Podjęto szereg uchwał i zgłoszono wiele wniosków, które będzie realizowała Rada Krajowa ZLP przez najbliższy rok. Treść uchwał i wniosków w zakładce „do pobrania”.

Gośćmi zjazdu byli podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Janusz Zaleski, doradca dyrektora generalnego LP Zofia Chrempińska i dyrektor łódzkiej RDLP Edward Janusz.

 

Mamy nowego przewodniczącego ZLP w RP !!!

W dniu 23 listopada na V Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym dokonano wyboru nowego przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Został nim kol. Bronisław Sasin wieloletni wiceprzewodniczący Rady Krajowej oraz przewodniczący Rady Regionu w Szczecinie. Gratulujemy wyboru, życzymy sukcesów w pracy związkowej.

Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin

Dane kontaktowe: kom. 605686002 e-mail bronislaw.sasin@szczecin.lasy.gov.pl

Tu możesz przeczytać krótką charakterystykę przewodniczącego i zamierzenia.