Kontakt

ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH REGIONU GÓRNOŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

NIP 9542778580,   REGON 270131282 ,  KRS 0000418281
Adres: 40-543 Katowice ul.św Huberta 43/45

Numer konta bankowego: 68 1600 1462 1868 1355 4000 0001 Bank PNB Paribas.

Prezydium Rady Regionu Górnośląskiego

Przewodniczący Piotr Chrzęszczyk przewodniczacy@zlpkatowice.pl 691453140
piotr.chrzeszczyk@katowice.lasy.gov.pl
V-ce przewodniczący Marek Łach viceprzewodniczacy1@zlpkatowice.p 660452053
marek.lach1@katowice.lasy.gov.pl
V-ce przewodniczący Andrzej Gajda viceprzewodniczacy2@zlpkatowice.pl 602463416
andrzej.gajda@katowice.lasy.gov.pl
Sekretarz Maria Bajsarowicz sekretarz@zlpkatowice.pl 668690646
maria.bajsarowicz@katowice.lasy.gov.pl
Skarbnik Piotr Arent skarbnik@zlpkatowice.pl 602126002
piotr.arent@katowice.lasy.gov.pl
Członek Wojciech Kubica czlonekprezydium1@zlpkatowice.pl 668135796
wojciech.kubica@katowice.lasy.gov.pl