Archiwum dnia: 27 listopada 2012

Sprawozdanie z obrad V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP w RP

Zjazd otworzył przewodniczący ZLP w RP Jerzy Przybylski. Po wprowadzeniu sztandaru związku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego kolegi Jarosława Brzezińskiego.

Program pierwszego dnia zjazdu obejmował wybór przewodniczącego ZLP w RP, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej 4 członków. Spośród czterech zgłoszonych kandydatów na stanowisko przewodniczącego ZLP w RP trzech wyraziło zgodę na kandydowanie, a byli to Bronisław Sasin (Szczecin), Henryk Chabowski (Białystok) i Mariusz Rosik (Zielona Góra). W pierwszej turze wyborów Kol. Bronisław Sasin uzyskał bezwzględną większość głosów i został wybrany na stanowisko przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Do wyborów na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone dwie kandydatury Janusz Ruda (Poznań) i Piotr Chrzęszczyk (Katowice). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej związku został wybrany Janusz Ruda. Do głosowania na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej zgłoszono dwunastu kandydatów. Spośród nich wybrani zostali: Małgorzata Brudzińska (Toruń), Ewa Dembiczak (Krosno), Janina Sobczak (Szczecin), Krystyna Sowa (Kraków). Podczas spotkania Rady Krajowej ZLP w RP, które miało miejsce pomiędzy obradami Zjazdu zostały przeprowadzone wybory na stanowiska wiceprzewodniczących związku, którymi zostali: Halina Stachowska (Poznań), Zbigniew Czeryba (Wrocław), Krzysztof Górski (Szczecinek), Jerzy Miliszewski (Krosno).

W drugim dniu zjazd obradował nad sprawami płacowymi, mieszkaniowymi i nad szczególnie nurtującym leśników problemem kosztów utrzymania samochodów prywatnych używanych do celów służbowych. Podjęto szereg uchwał i zgłoszono wiele wniosków, które będzie realizowała Rada Krajowa ZLP przez najbliższy rok. Treść uchwał i wniosków w zakładce „do pobrania”.

Gośćmi zjazdu byli podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Janusz Zaleski, doradca dyrektora generalnego LP Zofia Chrempińska i dyrektor łódzkiej RDLP Edward Janusz.