Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLPwRP RG

W dniach 17 – 18 kwietnia 2023 roku w Ustroniu Jaszowcu odbędzie się Zjazd. Obrady rozpoczynają się w poniedziałek o godzinie 10.00. W tym dniu dokonamy wyboru Przewodniczacego Związku, Delegata do Rady Krajowej, człoków Prezydium i Delegatów na Zjazd Krajowy oraz Komisję Rewizyjną. Dzień drógi poświecony będzie uchwałom zjazdowym. Szczegółowy porządek obrad oraz ordynacje wyborcze zostały rozesłane do wszystkich przewodniczących Zakładowych Organicacji Związkowych.

Uchwały Zjazdu Krajowego Związku Leśników Polskich w RP z dnia 24 marca 2023 r.

Wybrane uchwały – z pominięciem uchwał organizacyjnych ZLP w RP

Uchwała 2

Zjazd Krajowy ZLP w RP wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich prób przejęcia kontroli
nad polskimi lasami przez UE czy jakiejkolwiek inne siły, czy partie polityczne. Polskie lasy i polska przyroda są bardzo dobrze zorganizowane i chronione poprzez wieloletni system prawny oparty na ustawie o lasach z 1991 roku, ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju oraz w oparciu o znakomicie działający od 100 lat trójszczeblowy system organizacyjny Lasów Państwowych.

Uchwała 3

Zjazd Krajowy zwraca się z wnioskiem do Ministra Klimatu i Środowiska o pełne zabezpieczenia bezpieczeństwa prawnego leśników wynikające m. in. z pisma ZLP-01.19.2023 skierowanego w dniu 14.03.2023 r. do Edwarda Siarki – Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa oraz występowanie w obronie godności i dobrego wizerunku polskich leśników w każdej sytuacji, gdy podejmowane są próby deprecjonowania naszego wizerunku lub naruszana jest godność leśnika.

Uchwała 5

My, Członkowie ZLP w RP jednoznacznie i stanowczo sprzeciwiamy się uwikłaniu nas w deklaracje polityczne przedwyborcze. Jesteśmy, byliśmy i będziemy związkiem zawodowym zrzeszającym ludzi o różnym światopoglądzie i rozmaitych poglądach politycznych. Zawsze cechowało nas działanie dla poprawy bytu pracowników PGL LP, pluralizm i nieangażowanie się w polityczne spory. Każdy członek ZLP w RP ma prawo do własnych, nienarzuconych przez nikogo poglądów politycznych, a z szacunku do swoich członków Związek nie angażuje się w żadne polityczne, w tym przedwyborcze akcje i inicjatywy.

Uchwała 6

Związek Leśników Polskich apeluje do wszystkich partii politycznych o:

  1. Niepodejmowanie prób upolitycznienia Lasów Państwowych.
  2. Niewykorzystywanie pracowników Lasów Państwowych w bieżących sporach politycznych.
  3. Wypracowanie ponad podziałami spójnej wizji przyszłości Lasów Państwowych w celu
    dostępności surowca drzewnego przy jednoczesnym zachowaniu walorów polskiej przyrody.

Ankieta

Na prośbę jednej z organiazacji zakładowych zamieszczamy link do anonimowej ankiety jest anonimowa i składa się z siedmiu pytań. Ankieta ma na celu zbadanie preferencji pracowników co do pracy w okresie weekendowym. Zebrane dane pozwolą na ukazanie realnych potrzeb pracowników w stosunku do pracy w godzinach nadliczbowych.

Link do ankiety.

Relacja z VII Zawodów Narciarskich Leśników RDLP Katowice

I stało się!

VII Zawody Narciarskie Leśników o Puchar Dyrektora RDLP w Katowicach przechodzą do historii.

W sobotę 11 marca 2023 r., na stoku stacji narciarskiej „Zwardoń SKI” w Zwardoniu stawiło się na starcie ponad 90 amatorów białego szaleństwa, reprezentujących 16 nadleśnictw wraz z  członkami ich rodzin i zaproszeni goście. Organizatorem imprezy byli: Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Region Górnośląski, Nadleśnictwo Ujsoły       i Stacja Narciarska „Zwardoń SKI”. Sponsorami tegorocznej edycji zawodów były firmy: MENTOR Broker Ubezpieczeniowy, ŻYWIEC ZDRÓJ S.A., Tartak Kocoń, REX Transport.


Czytaj dalej

Pilne! Zmiana terminu zjazdu!

Z przyczyn od nas niezależnych uległ zmianie termin i miejsce zjazdu. W świetle nowych ustaleń Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskichj w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Górnośląskiego odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2023 roku w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu.