Refundacja okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych dla służby terenowej jest już możliwa.

W dniu 2 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. To pierwsza nowelizacja tej liczącej już 24 lata regulacji. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni, zatem 17 listopada zmienią się przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma pełne prawo ubiegać się o zwrot kosztów lub dofinansowanie na zakup okularów korekcyjnych lub chroniących przed niebieskim światłem od swojego pracodawcy. Pracodawca ma możliwość dofinansowania lub zakupu okularów dla pracowników.

ZLPwRP wielokrotnie interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny i po wielu latach odniesliśmy sukces.

Link do rozporzedzenia

Pierwsze Zawody za nami.

🐟 I Zawody Wędkarskie Leśników o puchar 🏆 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zorganizowane przez Związek Leśników Polskich w RP – Region Górnośląski dobiegły końca.

🥇I miejsce zdobył Michał Czupala syn leśniczego z Nadleśnictwa Opole, który był również najmłodszym uczestnikiem oraz zawodnikiem, który złowił największą rybę – swoich rywali pozostawił daleko w tyle.🥈II miejsce przypadło Zbigniewowi Wilkowi z Nadleśnictwa Tułowice.🥉Na III miejscu uplasował się Kamil Czupala starszy syn leśniczego z Nadleśnictwa Opole.🐟 Wszystkim zawodnikom gratulujemy wielkich ryb i dziękujemy za uczestnictwo.

Zawody Wędkarskie

To kolejna inicjatywa której współorganizatorem jest Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolirtej Polskiej Regionu Górnośląskiego. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów na pierwsze w naszej Regionalnej Dyrekcji zawody wędkarskie. Szczegóły na plakacie.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, OCHRONY PRAWNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW dla pracowników PGL LASY PAŃSTWOWE

Firma brokerska MENTOR SA na zlecenie Związków Zawodowych działających w PGL Lasy Państwowe wynegocjowała dla pracowników PGL Lasy Państwowe program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( zawodowej i prywatnej ), kosztów ochrony prawnej i trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków w ERGO HESTIA .

Czytaj więcej – ulotka informacyjna tutaj.

Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia              www.lesnik.pga.pl

krok 1 : wejść na zakładkę OC Leśnika,

krok 2 : zapoznać się z warunkami ubezpieczenia,

krok 3: wpisać swój numer telefonu w wyznaczoną rubrykę

krok 4 :wpisać otrzymany kod sms w wyznaczone pole

krok 5: wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać jeden z trzech

             zaproponowanych wariantów

Krok 6 : po otrzymaniu indywidualnego nr konta należy opłacić jednorazową

              składkę

Krok 7 : po opłaceniu składki należy oczekiwać certyfikatu, który przyjdzie 

              drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres mailowy

Kontakt: www.lesnik.pga.pl

Marta Milczarska – Specjalista ds. Ubezpieczeń

Tel. 609 790 214 m.milczarska@pga.pl

Jacek Zbróg Z-ca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych

tel. 508 273 019 jacek.zbrog@mentor.pl

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLPwRP RG

W dniach 17 – 18 kwietnia 2023 roku w Ustroniu Jaszowcu odbędzie się Zjazd. Obrady rozpoczynają się w poniedziałek o godzinie 10.00. W tym dniu dokonamy wyboru Przewodniczacego Związku, Delegata do Rady Krajowej, człoków Prezydium i Delegatów na Zjazd Krajowy oraz Komisję Rewizyjną. Dzień drógi poświecony będzie uchwałom zjazdowym. Szczegółowy porządek obrad oraz ordynacje wyborcze zostały rozesłane do wszystkich przewodniczących Zakładowych Organicacji Związkowych.

Uchwały Zjazdu Krajowego Związku Leśników Polskich w RP z dnia 24 marca 2023 r.

Wybrane uchwały – z pominięciem uchwał organizacyjnych ZLP w RP

Uchwała 2

Zjazd Krajowy ZLP w RP wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich prób przejęcia kontroli
nad polskimi lasami przez UE czy jakiejkolwiek inne siły, czy partie polityczne. Polskie lasy i polska przyroda są bardzo dobrze zorganizowane i chronione poprzez wieloletni system prawny oparty na ustawie o lasach z 1991 roku, ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju oraz w oparciu o znakomicie działający od 100 lat trójszczeblowy system organizacyjny Lasów Państwowych.

Uchwała 3

Zjazd Krajowy zwraca się z wnioskiem do Ministra Klimatu i Środowiska o pełne zabezpieczenia bezpieczeństwa prawnego leśników wynikające m. in. z pisma ZLP-01.19.2023 skierowanego w dniu 14.03.2023 r. do Edwarda Siarki – Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa oraz występowanie w obronie godności i dobrego wizerunku polskich leśników w każdej sytuacji, gdy podejmowane są próby deprecjonowania naszego wizerunku lub naruszana jest godność leśnika.

Uchwała 5

My, Członkowie ZLP w RP jednoznacznie i stanowczo sprzeciwiamy się uwikłaniu nas w deklaracje polityczne przedwyborcze. Jesteśmy, byliśmy i będziemy związkiem zawodowym zrzeszającym ludzi o różnym światopoglądzie i rozmaitych poglądach politycznych. Zawsze cechowało nas działanie dla poprawy bytu pracowników PGL LP, pluralizm i nieangażowanie się w polityczne spory. Każdy członek ZLP w RP ma prawo do własnych, nienarzuconych przez nikogo poglądów politycznych, a z szacunku do swoich członków Związek nie angażuje się w żadne polityczne, w tym przedwyborcze akcje i inicjatywy.

Uchwała 6

Związek Leśników Polskich apeluje do wszystkich partii politycznych o:

  1. Niepodejmowanie prób upolitycznienia Lasów Państwowych.
  2. Niewykorzystywanie pracowników Lasów Państwowych w bieżących sporach politycznych.
  3. Wypracowanie ponad podziałami spójnej wizji przyszłości Lasów Państwowych w celu
    dostępności surowca drzewnego przy jednoczesnym zachowaniu walorów polskiej przyrody.