Życzenia Wielkanocne

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Czasu pełnego spokoju, odpoczynku a także kolorowych spotkań z  budzącą się do życia przyrodą.

Prezydium Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego
w Katowicach

Zjazd Sprawozdawczy ZLPwRP Regionu Górnośląskiego – relacja

W dnaich 7-8 marca 2024 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczy ZLPwRP Regionu Górnośląskiego. Zjazd odbył się w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu. W zjeździe wzięło udział 135 dlegatów z 36 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Podczas zjazdu podziękowano za wkład pracy jaki wniósł w działanie ZLPwRP RG wieloletniemu wiceprzewodniczącemu związku, emerytowanemu pracownikowi nadleśnictwa Lubliniec Andrzjowi Gajdzie. Gratulacje złożył obecny Przewodniczący Wojciech Kubica w asyście byłych przewodniczacych Rady Reginu Górnośląskiego.

Na zdjęciu od lewej Piotr Chrzęszczyk, Wojciech Kubica, Olga Oleksiak, Andrzej Gajda, Włodzimierz Wolny, Grzegorz Cekus, Marek Cholewa.

Czytaj dalej

Jak odliczyć ulgę na związki zawodowe? W 2024 roku możesz odliczyć 840 zł w zeznaniu PIT

W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1667 opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy tej ustawy podwyższeniu uległa kwota odliczanych przez podatników PIT od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych z kwoty 500 zł do kwoty 840 zł w roku podatkowym (nowe brzmienie art. 26 ust. 1 pkt 2c updof).

Ustawa zmieniająca, z pewnymi wyjątkami, weszła w życie 1 stycznia 2024 r. Przy czym przepis art. 26 ust. 1 pkt 2c updof w nowym brzmieniu będzie mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. (art. 8 powołanej ustawy z dnia 28 lipca 2023 r.).Ważna informacja: zapłacone składki odliczamy od dochodu, nie od podatku.

Link do artykułu gdzie opisano szczegółowo jak odliczyć składki.

ZAWODY NARCIARSKIE ODWOŁANE !!!

Szanowni Państwo,

z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych i trudnych warunków na stoku, uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie wydarzenia „VIII Zawody Narciarskie Leśników o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach” planowane na 2 marca 2024 r. zostają odwołane.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w przyszłym sezonie zimowym, a uczestnicy, którzy dokonali opłaty wpisowej, otrzymają jej zwrot.

VIII Zawody Narciarskie Leśników

o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach „Zwardoń 2024”

To już po raz ósmy spotkamy się na stoku Stacji Narciarskiej „Zwardoń SKI” w Zwardoniu podczas dorocznych zawodów narciarskich o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Zawody odbędą się w dniu 2 marca 2024 roku.

Tutaj do pobrania:

Wesołych Świąt

Świąt białych, pachnących choinką,
Skrzypiących śniegiem pod butami,
Spędzonych w ciepłej i przede wszystkim, rodzinnej atmosferze,
Pełnych niespodziewanych prezentów.
A także świąt dających radość i odpoczynek.

Zebranie Rady Regionu

1 grudnia 2023 roku odbyło się zebranie Rady Regionu Górnośląskiego ZLPwRP. Na zebraniu zaproszonego Dyrektora RDLP reprezentował zastępca dyrektora RDLP w Katowicach Marek Czader, który w swoim wystąpieniu przedstawił sytuację ekonomiczną firmy.

W odpowiedzi na pytanie z sali odniósł się do tematów:

  • problemów z jakimi zderzają się LP w związku z chęcią zakupu zespołu Pałacowo-Parkowego w Brynku,
  • kosztów jakie zostały poniesione na organizację „pikników rodzinnych”,
  • kosztów jakie zostały poniesione na zakup „bilbordów”, oraz ich niezgodności z dokumentacją techniczną,
  • refundacji zakupu okularów korekcyjnych i szkieł kontaktówych dla pracowników terenowych w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie,
  • zaawansowaniem prac nad „zielonym ładem”.
Czytaj dalej

Refundacja okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych dla służby terenowej jest już możliwa.

W dniu 2 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. To pierwsza nowelizacja tej liczącej już 24 lata regulacji. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni, zatem 17 listopada zmienią się przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma pełne prawo ubiegać się o zwrot kosztów lub dofinansowanie na zakup okularów korekcyjnych lub chroniących przed niebieskim światłem od swojego pracodawcy. Pracodawca ma możliwość dofinansowania lub zakupu okularów dla pracowników.

ZLPwRP wielokrotnie interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny i po wielu latach odniesliśmy sukces.

Link do rozporzedzenia