Spotkanie Rady Regionu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

W dniu 11 czerwca br. w siedzibie RDLP w Katowicach odbyło się spotkanie Rady Regionu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Górnośląskiego. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych , Pan Damian Sieber. Było to pierwsze spotkanie Dyrektora z Radą Regionu ale zapewne nie ostatnie.

Dyrektor omówił sprawy bieżące, które związane są z pracą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz odpowiadał na pytania, których tematyka dotyczyła m.in.:
• wytycznych przygotowania wniosków o sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie art.40a ustawy o lasach – zmiana jednej z wytycznych dotycząca powierzchni nieruchomości przynależnej do wnioskowanej do sprzedaży,
• zasadach transportu drewna – nie dopuszczać do sytuacji przekroczenia DMC pojazdów transportowych,
• wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu,
• zatrudnienia pracowników w jednostkach Lasów Państwowych.

Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze za co wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Pocovidowe turnusy rehabilitacyjne.

Związek Leśników Polskich informuje, że istnieje możliwość skorzystania z rehabilitacji pocovidowej.

Sanatorium Leśnik-Drzewiarz zakontraktowało w 2021 roku 11 miejsc na turnusy rehabilitacyjne dla osób po przebyciu covid 19. Czas trwania rehabilitacji do 6 tygodni. W tym 4 zabiegi rehabilitacyjne dziennie, pobyt i wyżywienie. Wymagania: skierownie od lekarza,  przebycie covid w okresie nie odleglejszym niż 6 miesięcy.

Koszt turnusu w całości pokrywany jest przez NFZ.

Kontakt dla członków związku z Grzegorzem Cekusem 600 077 360.

https://www.lesnik-drzewiarz.pl/

 

Oświadczenie w związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w publikacjach Gazety Wyborczej

W dniu 10 kwietnia 2021 r. na łamach Gazety Wyborczej ukazała się nieprawdziwa informacja na temat nowego Dyrektora Lasów Państwowych oraz rzekomych wypowiedzi członków związku zawodowego na ten temat:

Ziobrysta na czele Lasów Państwowych. Związkowcy: „Łamią prawo w świetle reflektorów”

W dniu 21 kwietnia 2021 roku w Gazecie Wyborczej ponownie ukazała się nieprawdziwa informacja na ten temat:

Chce „dawać odpór obcym ideologiom” i chronić lasy przed „ekologicznym zniszczeniem”. Kim jest Józef Kubica, p.o. dyrektora Lasów Państwowych?

W tekstach tych zawarto informacje o jakoby członkowie związku zawodowego wyrazili oburzenie odnośnie powołania nowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w tym m.in. następujące stwierdzenie:

mówili w rozmowie z „Wyborczą” związkowcy z Lasów Państwowych, którzy nominacją Kubicy są oburzeni.

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP stanowczo podkreśla, iż nigdy nie zajmowała stanowiska w powyższej sprawie i nie jest autorem w/w słów.

Co istotne, nieprawdziwe informacje związane zarówno z odwołaniem poprzedniego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jak i powołaniem nowego Dyrektora pojawiły się na łamach Gazety Wyborczej, mimo iż Minister Edward Siarka we wpisie na Twitterze w dniu 9 kwietnia 2021 r. wprost wskazał, że zakup lokalu mieszkalnego przez byłego Dyrektora odbył się w sposób zgodny z prawem:

Mając na uwadze powyższe, w imieniu Rady Krajowej i Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że nie wypowiadaliśmy się, nie ocenialiśmy w jakiejkolwiek formie i nie udzielaliśmy żadnych komentarzy mediom w sprawie powołania Pana Józefa Kubicy na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Zwracamy też uwagę, że komunikat w tej sprawie wydała Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność”, która oświadczyła, że również nie wypowiadała się w tej kwestii.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, który jako ponadzakładowa, reprezentatywna organizacja związkowa zrzesza blisko 12 tysięcy członków, stanowczo protestuje przeciwko próbom manipulacji i wikłania go w nieprawdziwe i nieoparte na rzetelnej informacji doniesienia medialne.

Domagamy się zatem od redaktora naczelnego Gazety Wyborczej publikowania prawdziwych, rzetelnych i sprawdzonych informacji zgodnie z ustawą Prawo Prasowe, a także nieprzypisywania członkom związku zawodowego słów, których nie są autorami.

Przewodniczący ZLP w RP

Jarosław Szałata

Spotkanie Prezydium związku z Dyrektorem RDLP w Katowicach

Na zaproszenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damiana Siebera, w dniu 15 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie z Prezydium Związku Leśników Polskich w Rzczypospolitej Polskiej Regionu Górnośląskiego w osobach: Piotr Chrzęszczyk, Marek Łach, Maria Bajsarowicz i Wojciech Kubica z Dyrektorem.

Przewodniczący pogratulował Panu Dyrektorowi powołania na stanowisko. Dyrektor omówił sytuację ekonomiczną dyrekcji, oraz plany na najbliższą przyszłość. Związkowcy przedstawili kilka kwestii pracowniczych, które w chwili obecnej wymagają uwagi Dyrektora, między innymi: polityka mieszkaniowa, sytuacja medialna wokół lasów oraz o możliwości zorganizowania dla pracowników szczepień  przeciwko covid 19. W poruszonych tematach zdanie Dyrektora było zbieżne ze stanowiskiem obecnych. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i zakończyło się deklaracją otwartości i dialogu.

Na zdjęciu od lewej: Wojciech Kubica, Maria Bajsarowicz, Dyrektor RDLP Damian Sieber, Piotr Chrzęszczyk i Marek Łach.

Życzenia Wielkanocne

Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Czasu pełnego spokoju, odpoczynku a także kolorowych spotkań z  budzącą się do życia przyrodą.

Zarząd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego
w Katowicach

Zmiana numeru konta

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Górnoślaskiego zmienił konto bankowe i obecnie wszystkie przelewy należy wykonywać na konto numer 68 1600 1462 1868 1355 4000 0001 Bank PNB Paribas.

Bractwo Leśników Środkowej Odry

Zapraszamy do lektury.

„Kiedy inni walczyli ja nie zasypiałem…”
Życiorysy polskich leśników, wplecione w gęstwinę trudnych losów naszej Ojczyzny, przez szereg lat pozostawały zakryte. Dopiero teraz dzięki pasjonatom i rodzinom udaje się odsłaniać karty niezwykle ciekawych i barwnych historii. W 1916r. gimnazjalista Błażej Fila (późniejszy dyrektor struktur Lasów Państwowych na Dolnym Śląsku w latach 1950 -1968) po eksternistycznym zaliczeniu egzaminów wstępuje ochotniczo do 5 pułku piechoty I Brygady Legionów. Fila należał do pokolenia „Kolumbów” I Wojny Światowej. Pułk wykrwawiony w letnich bojach z Rosjanami pod Kostiuchnówką chętnie przyjmuje uzupełnienia. W tle jest tworzenie przez Niemców (na bazie Legionów) Polskiej Siły Zbrojnej – „Polnische Wehrmacht”. Józef Piłsudski wraz z korpusem oficerskim Legionów nie daje się jednak zaciągnąć na służbę obcym interesom. Przeciągają linę na polską stronę i tworzą, niezależną od Niemców, Polską Organizację Wojskową. W dniu 17 lipca, w Zegrzu pod Warszawą, część Legionistów 5 pułku odmawia złożenia przysięgi zredagowanej przez niemieckie władze okupacyjne. W odwecie trafiają do obozu internowania w Szczypiornie pod Kaliszem. Żołnierze pochodzący z zaboru austriackiego, postanawiają jednak dalej walczyć po stronie Państw Centralnych i zasilają II Brygadę Legionów gen. Józefa Hallera. Wśród nich prawdopodobnie był, wywodzący się spod Rzeszowa, młodziutki Błażej Fila. W II Brygadzie, będącej częścią Polskiego Korpusu Posiłkowego, podporządkowanego Austriakom, Błażej trafia do II Dywizjonu, 2 pułku artylerii, 2 batalionu haubic dowodzonego przez przyszłego szefa lotnictwa wojskowego w II RP kapitana Włodzimierza Zagórskiego – herbu Ostoja – pracownika wywiadu austriackiego, zaciętego wroga Piłsudskiego – postaci niezwykle barwnej i tajemniczej. Pół roku później, w lutym 1918r., żołnierzy II Brygady spotyka srogi zawód. Austriacy wraz z Niemcami, podpisują w Brześciu traktat pokojowy z bolszewicką Rosją, w którym to akcie Polska i Polacy zostają całkowicie pominięci. W proteście, II Brygada pod wodzą gen. Józefa Hallera postanawia wypowiedzieć posłuszeństwo Austro-Węgrom, przejść front i połączyć się z siłami polskimi na wschodzie. W nocy z 15 na 16 lutego 1918r. na północ od Czerniowiec, pod Rarańczą, oddziały polskie po krótkiej walce przechodzą front. Niestety artylerii, w której służył Błażej Fila, w pobliżu Sadagóry drogę przecina pociąg pancerny. Artylerzyści wraz z taborami zostają rozbrojeni przez Austriaków i internowani w Huszt na Węgrzech. Przebywają tam do maja 1918r., kiedy, wcieleni do C.K. Armii, trafiają do „piekła na Ziemi” na południowo-wschodnim froncie I Wojny Światowej tzn. w Alpy Julijskie, nad rzekę Piawa. Fili udaje się przeżyć i już w listopadzie, po powrocie do kraju, wstępuje do 1 pułku Artylerii Lekkiej Legionów organizowanej przez kapitana Knoll-Kownackiego. Już wkrótce w ramach tej jednostki walczy z Ukraińcami o Przemyśl. Dokładnie 11.11.1918r. polska artyleria, z Błażejem Filą w swoich szeregach, rozpoczyna ostrzał pozycji ukraińskich w mieście.
 
Więcej na Facebooku .

 

Komunikat Rajdowy z dnia 21.07.2020 r. – zmiana terminu na 27-29 maja 2021 r.

W ostatnim Komunikacie Rajdowym z 17.06.2020 r. pisaliśmy tak:

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 1993 roku jest wspólnie z poszczególnymi dyrekcjami regionalnymi LP organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Leśnika. Jednak chyba nigdy dotąd nie zdarzyło się tyle przeciwności losu i trudnych do rozwiązania problemów, jak podczas organizacji XXXII Rajdu. Gwałtownie zmienione zasady funkcjonowania nas wszystkich, związane z światową pandemią wirusa COVID-19, zaskoczyły nas w kluczowym dla organizacji Rajdu momencie. Jako zespół organizacyjny stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem i bardzo trudną decyzją, niezbędną jednak do podjęcia…

Miesiąc temu, w tym właśnie cytowanym Komunikacie przekazaliśmy Wam informację, że organizujemy XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników w Międzyzdrojach w dniach 3-5 września 2020 roku!

W dniu 15 lipca 2020 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odbyło się spotkanie Zespołu Organizacyjnego wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej „XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników 2020” z udziałem Andrzeja Szelążka – Dyrektora RDLP w Szczecinie, Jarosława Szałaty – Przewodniczącego ZLP w RP oraz dr n. med. Małgorzaty Domagała-Dobrzyckiej – specjalisty zdrowia publicznego Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Głównym tematem spotkania była ocena wpływu bieżącej sytuacji epidemicznej COVID-19 na bezpieczeństwo uczestników, obsługi oraz osób współdziałających przy przeprowadzeniu tego, jakże ważnego, wydarzenia i podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie terminu Rajdu.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, po zapoznaniu się z założeniami organizacyjnymi i charakterem Rajdu oraz uwzględniając bieżącą sytuację w województwie zachodniopomorskim, mając na względzie obecny stan wiedzy na temat wirusa, a także dynamiczną sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19 i obowiązujące uregulowania prawne, rekomendowała uczestnikom spotkania zmianę terminu imprezy pracowniczej, przesuwając ją na termin znacznie późniejszy, najlepiej na rok następny.

Pan Andrzej Szelążek – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, jako współdziałający przy organizacji Rajdu na terenie szczecińskiej dyrekcji, na mocy Decyzji nr 118 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 17 lipca 2019 r., kierując się poczuciem odpowiedzialności za zdrowie, zarówno uczestników Rajdu jak i pracowników jednostek szczecińskiej dyrekcji zaangażowanych m.in. w przygotowanie i obsługę tras rajdowych, mając na uwadze profesjonalne, a tym samym bezpieczne przygotowanie wydarzenia – zdecydowanie również opowiedział się za zmianą terminu Rajdu i organizowanie go w przyszłym roku. Jednocześnie podtrzymał, wspólnie z Zespołem Organizacyjnym, dotychczasowe wszelkie ustalenia organizacyjne przekazywane Państwu we wcześniejszych komunikatach.

W związku z powyższym Zespół Organizacyjny XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników po uwzględnieniu przedłożonych rekomendacji i opinii sanitarnej, mając na uwadze:

  • nieprzewidywalny rozwój sytuacji w najbliższych miesiącach w zakresie zagrożenia pandemią COVID-19,
  • potrzebę wypoczynku pracowników Lasów Państwowych i ich rodzin po długotrwałym stresie związanym z okresem samotności, z koniecznością izolowania się od ludzi, w poczuciu zagrożenia i niepewności,

z całą odpowiedzialnością ocenił sytuacje i stwierdził, że brak jest możliwości zapewnienia przez Organizatorów pełnego bezpieczeństwa podczas Rajdu, zorganizowanego w terminie 3-5 września 2020 r.

W związku z tą decyzją Komitet Organizacyjny XXXII Rajdu Leśników w Międzyzdrojach, który odbędzie się pod hasłem: „Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie woła Was!” komunikuje i apeluje do wszystkich związanym z tą tradycyjną imprezą leśników i przyjaciół lasu:

  • XXXII Ogólnopolski Rajd Leśnika w Międzyzdrojach nie zostaje odwołany, lecz odbędzie się w dniach 27-29 maja 2021 roku, przy założeniu braku zagrożenia ze strony epidemiologicznej,
  • wszelkie, dotychczasowe ustalenia i decyzje rajdowe pozostają w mocy z realizacją w dniach 27-29 maja 2021 r. Stan organizacyjny wydarzenia (trasy, noclegi, atrakcje, program itp.) zostaje z takim scenariuszem jaki był pierwotnie zaplanowany,
  • zakłada się, iż koszt uczestnictwa w Rajdzie w nowym terminie pozostaje na niezmienionym poziomie,
  • dokonane zostanie dostosowanie dotychczas zawartych umów, porozumień, patronatów, itd. do aktualnych ustaleń,
  • Komitet Organizacyjny Rajdu, powołany w 2019 roku, będzie w stałym kontakcie z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie i będzie korzystał z jego konsultacji oraz rekomendacji, aby w pełni sprostać wymogom bezpieczeństwa epidemicznego Rajdu,
  • osobom, które zrezygnują z udziału w majowym Rajdzie zostaną zwrócone wpłaty. Zwracamy się jednak z gorącym apelem o podtrzymanie dotychczasowych decyzji i deklaracji uczestnictwa. W związku z poniesionymi dotąd kosztami organizacyjnymi rezygnacja na tym etapie będzie wiązała się ze skreśleniem z listy uczestników i być może nie będzie już kolejnej szansy powrotu na wybraną trasę,
  • na wszystkie wątpliwości i pytania dotyczące organizacji XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników postara się odpowiedzieć Komandor Rajdu – Maciej Gerber tel: 609 800 808, e-mail: maciej.gerber@szczecin.lasy.gov.pl,
  • kolejne spotkanie członków Zespołu odbędzie się jesienią 2020 r. i przekazany zostanie kolejny komunikat organizacyjny.

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy Leśnicy:

Podjęliśmy te trudne decyzje przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich leśników oraz przyjaciół lasu związanych z naszą wspólną, jedyną w swoim rodzaju imprezą pracowniczą.

Prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i zweryfikowanie po raz kolejny swoich planów. Nie poddawajmy się i nie rezygnujmy z tradycyjnego, rajdowego ogólnopolskiego spotkania. Tylko dzięki takiej postawie zrozumienia i współpracy nasze wspólne, doroczne spotkanie, na przekór wszelkim przeciwnościom losu, jednak odbędzie się w Międzyzdrojach i będzie przez nas wyjątkowo dobrze zapamiętane.

Kiedy już spotkamy się w gronie Rajdowej Rodziny nad Bałtykiem, w otoczeniu zachodniopomorskich lasów, po tak długim czasie wyczekiwania, izolacji i niepewności, kiedy zaśpiewamy wspólnie rajdową piosenkę i spotkamy dawno nie widzianych przyjaciół, z całą pewnością będziemy przekonani, że warto było tak długo czekać.  

Komitet Organizacyjny

XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników