Spotkanie komisji negocjacyjnej ZLP w RP z Dyrektorem Generalnym

W dniu 5 grudnia 2012 odbędzie się spotkanie komisji negocjacyjnej ZLP w RP z Dyrektorem Generalnym LP.

Tematyka spotkania:

  • sprawy płacowe w tym negocjacje w sprawie stawki wyjściowej
  • sprawy mieszkaniowe
  • zmiana wysokości nagrody jubileuszowej
  • propozycje zmian w PUZP