Związek i jego cele

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza pracowników:

  • Lasów Państwowych
  • Parków Narodowych
  • Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
  • Instytutu Badawczego Leśnictwa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w skład Związku wchodzą 403 organizacje zakładowe zgrupowane w 17 Regionach oraz Związek Leśników Polskich Parków Narodowych, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Związek liczy 12106 członków. W tym: Białystok 750, Gdańsk 287, Katowice 1182, Kraków 253, Krosno 757, Lublin 757, Łódź 756, Olsztyn 759, Piła 473, Poznań 664, Radom 629, Szczecin 1322, Szczecinek 933, Toruń 407, Warszawa 377, Wrocław 697, Zielona Góra 548, Parki Narodowe 444, DGLP 62, BULiGL 13, IBL 19, ZSL 17.

Przewodniczącym Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 30 marca 2017 roku jest Jarosław Szałata. Rada Krajowa liczy 42 członków. W jej skład wchodzi Przewodniczący Związku, 2 Honorowych Przewodniczących, 4 Wiceprzewodniczących, Przewodniczący Regionów oraz po 1 przedstawicielu z każdego Regionu.

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 osób. Przewodniczącym KKR jest Włodzimierz Wolny.

Przewodniczącym Rady Regionu Górnośląskiego jest Wojciech Kubica, Wiceprzewodniczącymi są Marek Łach i Olga Oleksiak,

Skarbnikiem ZLPwRP Regionu Górnośląskiego jest Piotr Arent,

Sekretarzem ZLPwRP Regionu Górnośląskiego jest Jerzy Chalimoniuk.

W skład Prezydium Rady Regionu wchodzą ponadto:

Piotr Chrzęszczyk, Małgorzata Bartman, Sławomir Walisko, Grzegorz Sokołowski.

Credo ideowym Związku jest zapis statutowy powtarzający zasady obowiązujące w Związku Leśników Polskich w okresie 1918 – 1939, który brzmi następująco:

Celem Związku jest koordynowanie współdziałania jego członków w wypełnianiu zadań przewidzianych statutem oraz wyrażanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji: państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych, a w szczególności:

1. Obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich rodzin oraz dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych,

2. Obrona interesów polskiego leśnictwa, troska o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.