Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw

Publikujemy projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw. Tekst do pobrania tutaj.

Prosimy o składanie uwag do projektu w terminie do 20.11.2011r. na adres przewodniczącego lub sekretarza Prezydium Rady Regionu.