Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 14 – 15 grudnia 2012r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Tematyka posiedzenia:

  • Informacja o negocjacjach z dyrektorem generalnym  LP.
  • Zajęcie stanowiska w sprawie podatku od nieruchomości będących w zarządzie Lasów Państwowych.
  • Wybór Komisji zadaniowych.
  • Ustalenie planu pracy Prezydium w oparciu o  uchwały i wnioski ze Zjazdu.
  • Rozpatrzenie skarg.
  • Ustalenie polityki informacyjnej
  • Omówienie spraw organizacyjno-finansowych Związku.