Archiwum autora: Marek Łach

Komunikat Rajdowy z dnia 21.07.2020 r. – zmiana terminu na 27-29 maja 2021 r.

W ostatnim Komunikacie Rajdowym z 17.06.2020 r. pisaliśmy tak:

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 1993 roku jest wspólnie z poszczególnymi dyrekcjami regionalnymi LP organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Leśnika. Jednak chyba nigdy dotąd nie zdarzyło się tyle przeciwności losu i trudnych do rozwiązania problemów, jak podczas organizacji XXXII Rajdu. Gwałtownie zmienione zasady funkcjonowania nas wszystkich, związane z światową pandemią wirusa COVID-19, zaskoczyły nas w kluczowym dla organizacji Rajdu momencie. Jako zespół organizacyjny stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem i bardzo trudną decyzją, niezbędną jednak do podjęcia…

Miesiąc temu, w tym właśnie cytowanym Komunikacie przekazaliśmy Wam informację, że organizujemy XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników w Międzyzdrojach w dniach 3-5 września 2020 roku!

W dniu 15 lipca 2020 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odbyło się spotkanie Zespołu Organizacyjnego wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej „XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników 2020” z udziałem Andrzeja Szelążka – Dyrektora RDLP w Szczecinie, Jarosława Szałaty – Przewodniczącego ZLP w RP oraz dr n. med. Małgorzaty Domagała-Dobrzyckiej – specjalisty zdrowia publicznego Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Głównym tematem spotkania była ocena wpływu bieżącej sytuacji epidemicznej COVID-19 na bezpieczeństwo uczestników, obsługi oraz osób współdziałających przy przeprowadzeniu tego, jakże ważnego, wydarzenia i podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie terminu Rajdu.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, po zapoznaniu się z założeniami organizacyjnymi i charakterem Rajdu oraz uwzględniając bieżącą sytuację w województwie zachodniopomorskim, mając na względzie obecny stan wiedzy na temat wirusa, a także dynamiczną sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19 i obowiązujące uregulowania prawne, rekomendowała uczestnikom spotkania zmianę terminu imprezy pracowniczej, przesuwając ją na termin znacznie późniejszy, najlepiej na rok następny.

Pan Andrzej Szelążek – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, jako współdziałający przy organizacji Rajdu na terenie szczecińskiej dyrekcji, na mocy Decyzji nr 118 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 17 lipca 2019 r., kierując się poczuciem odpowiedzialności za zdrowie, zarówno uczestników Rajdu jak i pracowników jednostek szczecińskiej dyrekcji zaangażowanych m.in. w przygotowanie i obsługę tras rajdowych, mając na uwadze profesjonalne, a tym samym bezpieczne przygotowanie wydarzenia – zdecydowanie również opowiedział się za zmianą terminu Rajdu i organizowanie go w przyszłym roku. Jednocześnie podtrzymał, wspólnie z Zespołem Organizacyjnym, dotychczasowe wszelkie ustalenia organizacyjne przekazywane Państwu we wcześniejszych komunikatach.

W związku z powyższym Zespół Organizacyjny XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników po uwzględnieniu przedłożonych rekomendacji i opinii sanitarnej, mając na uwadze:

  • nieprzewidywalny rozwój sytuacji w najbliższych miesiącach w zakresie zagrożenia pandemią COVID-19,
  • potrzebę wypoczynku pracowników Lasów Państwowych i ich rodzin po długotrwałym stresie związanym z okresem samotności, z koniecznością izolowania się od ludzi, w poczuciu zagrożenia i niepewności,

z całą odpowiedzialnością ocenił sytuacje i stwierdził, że brak jest możliwości zapewnienia przez Organizatorów pełnego bezpieczeństwa podczas Rajdu, zorganizowanego w terminie 3-5 września 2020 r.

W związku z tą decyzją Komitet Organizacyjny XXXII Rajdu Leśników w Międzyzdrojach, który odbędzie się pod hasłem: „Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie woła Was!” komunikuje i apeluje do wszystkich związanym z tą tradycyjną imprezą leśników i przyjaciół lasu:

  • XXXII Ogólnopolski Rajd Leśnika w Międzyzdrojach nie zostaje odwołany, lecz odbędzie się w dniach 27-29 maja 2021 roku, przy założeniu braku zagrożenia ze strony epidemiologicznej,
  • wszelkie, dotychczasowe ustalenia i decyzje rajdowe pozostają w mocy z realizacją w dniach 27-29 maja 2021 r. Stan organizacyjny wydarzenia (trasy, noclegi, atrakcje, program itp.) zostaje z takim scenariuszem jaki był pierwotnie zaplanowany,
  • zakłada się, iż koszt uczestnictwa w Rajdzie w nowym terminie pozostaje na niezmienionym poziomie,
  • dokonane zostanie dostosowanie dotychczas zawartych umów, porozumień, patronatów, itd. do aktualnych ustaleń,
  • Komitet Organizacyjny Rajdu, powołany w 2019 roku, będzie w stałym kontakcie z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie i będzie korzystał z jego konsultacji oraz rekomendacji, aby w pełni sprostać wymogom bezpieczeństwa epidemicznego Rajdu,
  • osobom, które zrezygnują z udziału w majowym Rajdzie zostaną zwrócone wpłaty. Zwracamy się jednak z gorącym apelem o podtrzymanie dotychczasowych decyzji i deklaracji uczestnictwa. W związku z poniesionymi dotąd kosztami organizacyjnymi rezygnacja na tym etapie będzie wiązała się ze skreśleniem z listy uczestników i być może nie będzie już kolejnej szansy powrotu na wybraną trasę,
  • na wszystkie wątpliwości i pytania dotyczące organizacji XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników postara się odpowiedzieć Komandor Rajdu – Maciej Gerber tel: 609 800 808, e-mail: maciej.gerber@szczecin.lasy.gov.pl,
  • kolejne spotkanie członków Zespołu odbędzie się jesienią 2020 r. i przekazany zostanie kolejny komunikat organizacyjny.

Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy Leśnicy:

Podjęliśmy te trudne decyzje przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich leśników oraz przyjaciół lasu związanych z naszą wspólną, jedyną w swoim rodzaju imprezą pracowniczą.

Prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i zweryfikowanie po raz kolejny swoich planów. Nie poddawajmy się i nie rezygnujmy z tradycyjnego, rajdowego ogólnopolskiego spotkania. Tylko dzięki takiej postawie zrozumienia i współpracy nasze wspólne, doroczne spotkanie, na przekór wszelkim przeciwnościom losu, jednak odbędzie się w Międzyzdrojach i będzie przez nas wyjątkowo dobrze zapamiętane.

Kiedy już spotkamy się w gronie Rajdowej Rodziny nad Bałtykiem, w otoczeniu zachodniopomorskich lasów, po tak długim czasie wyczekiwania, izolacji i niepewności, kiedy zaśpiewamy wspólnie rajdową piosenkę i spotkamy dawno nie widzianych przyjaciół, z całą pewnością będziemy przekonani, że warto było tak długo czekać.  

Komitet Organizacyjny

XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników

PILNE – ZJAZD ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH w RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGIONU GÓRNOŚLĄSKIEGO ODWOŁANY

Informujemy, że w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego unikania masowych zgromadzeń, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Prezydium ZLPwRP RG informuje, że zwołany na 26-27 marca 2020 roku Zjazd Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Górnośląskiego zostaje odwołany.

 

 

PILNE – ZAWODY SIATKARSKIE O PUCHAR DYREKTORA RDLP ODWOŁANE

Informujemy, że w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego unikania masowych zgromadzeń, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Prezydium ZLPwRP RG informuje, że planowane na 6-7 kwietnia 2020 roku Zawody Siatkarskie o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zostają odwołane.

 

 

PILNE – ZAWODY NARCIARSKIE ODWOŁANE !!!

Informujemy, że w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego unikania masowych zgromadzeń, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Prezydium ZLPwRP RG informuje, że VI Zawody Narciarskie Leśników o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zostają odwołane. Wpisowe za udział w zawodach zostanie zwrócone na konta osób wpłacających.

 

 

Sanatorium Leśnik-Drzewiarz wolne pokoje

Zwolniły się 2 pokoje związkowe w Sanatorium Leśnik-Drzewiarz w Krynicy Zdroju w terminie 28.03-11.04.2020 r.

Cena za 1 osobodobę 90 zł (45 zł dzieci do lat 7). W cenie 2 zabiegi dziennie.
Dla członków związku. Zainteresowanych proszę o kontakt z przewodniczącym kom. 691453140.

Co dalej w sprawie mundurówki?

Poniżej do pobrania pisma Przewodniczacego ZLPwRP do Dyrektora Generalnego LP w sprawie mundurówki oraz notatka członka zespołu zadaniowego ds. doprecyzowania koncepcji systemu zamawiania i dystrybucji sortów mundurowych w PGL LP.

VI Zawody Narciarskie Leśników

Zawody odbędą się w dniu 14.03.2010 r. na stoku Stacji Narciarskiej „Zwardoń SKI” w Zwardoniu (rozpoczęcie o godz. 8.00). W zawodach mogą uczestniczyć pracownicy RDLP Katowice i wszystkich podległych jednostek organizacyjnych a także osoby zaproszone przez organizatora. W skład reprezentacji mogą wchodzić również członkowie rodzin czynnych pracowników lasów państwowych. Uczestników należy zgłosić do dnia 28.02.2020r. wypełniając kartę zgłoszeniową, którą  należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: andrzej.porwisz@katowice.lasy.gov.pl .