Archiwum autora: Marek Łach

VI Zawody narciarskie o Puchar Dyrektora RDLP w Katowicach „Zwardoń 2022”

W dniu 5 lutego 2022 roku na Stacji Narciarskij „Zwardoń SKI” w Zwardoniu odbedą się VI zwody narciarskie o Puchar Dyrektora RDLP w Katowicach. Organizatorem zawodów jest Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolietj Polskiej Regionu Górnośląskiego, oraz zakładowa organizacja związkowa w Nadleśnictwie Ujsoły.

Znajdziesz nas także na feacebooku: https://www.facebook.com/events/1021989481683225/?ref=newsfeed

Stacja narciarska Zwardoń SKI: https://www.zwardonski.pl/?fbclid=IwAR1R6tsGm6QkCCHcInXtwaTEe-k8G7JEbSBwkfamFR1rWFWANBf0keEH_AQ

Do pobrania:

Regulamin Zawodów

Karta zgłoszeniowa

 

Pocovidowe turnusy rehabilitacyjne.

Związek Leśników Polskich informuje, że istnieje możliwość skorzystania z rehabilitacji pocovidowej.

Sanatorium Leśnik-Drzewiarz zakontraktowało w 2021 roku 11 miejsc na turnusy rehabilitacyjne dla osób po przebyciu covid 19. Czas trwania rehabilitacji do 6 tygodni. W tym 4 zabiegi rehabilitacyjne dziennie, pobyt i wyżywienie. Wymagania: skierownie od lekarza,  przebycie covid w okresie nie odleglejszym niż 6 miesięcy.

Koszt turnusu w całości pokrywany jest przez NFZ.

Kontakt dla członków związku z Grzegorzem Cekusem 600 077 360.

https://www.lesnik-drzewiarz.pl/

 

Oświadczenie w związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w publikacjach Gazety Wyborczej

W dniu 10 kwietnia 2021 r. na łamach Gazety Wyborczej ukazała się nieprawdziwa informacja na temat nowego Dyrektora Lasów Państwowych oraz rzekomych wypowiedzi członków związku zawodowego na ten temat:

Ziobrysta na czele Lasów Państwowych. Związkowcy: „Łamią prawo w świetle reflektorów”

W dniu 21 kwietnia 2021 roku w Gazecie Wyborczej ponownie ukazała się nieprawdziwa informacja na ten temat:

Chce „dawać odpór obcym ideologiom” i chronić lasy przed „ekologicznym zniszczeniem”. Kim jest Józef Kubica, p.o. dyrektora Lasów Państwowych?

W tekstach tych zawarto informacje o jakoby członkowie związku zawodowego wyrazili oburzenie odnośnie powołania nowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w tym m.in. następujące stwierdzenie:

mówili w rozmowie z „Wyborczą” związkowcy z Lasów Państwowych, którzy nominacją Kubicy są oburzeni.

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP stanowczo podkreśla, iż nigdy nie zajmowała stanowiska w powyższej sprawie i nie jest autorem w/w słów.

Co istotne, nieprawdziwe informacje związane zarówno z odwołaniem poprzedniego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jak i powołaniem nowego Dyrektora pojawiły się na łamach Gazety Wyborczej, mimo iż Minister Edward Siarka we wpisie na Twitterze w dniu 9 kwietnia 2021 r. wprost wskazał, że zakup lokalu mieszkalnego przez byłego Dyrektora odbył się w sposób zgodny z prawem:

Mając na uwadze powyższe, w imieniu Rady Krajowej i Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że nie wypowiadaliśmy się, nie ocenialiśmy w jakiejkolwiek formie i nie udzielaliśmy żadnych komentarzy mediom w sprawie powołania Pana Józefa Kubicy na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Zwracamy też uwagę, że komunikat w tej sprawie wydała Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność”, która oświadczyła, że również nie wypowiadała się w tej kwestii.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, który jako ponadzakładowa, reprezentatywna organizacja związkowa zrzesza blisko 12 tysięcy członków, stanowczo protestuje przeciwko próbom manipulacji i wikłania go w nieprawdziwe i nieoparte na rzetelnej informacji doniesienia medialne.

Domagamy się zatem od redaktora naczelnego Gazety Wyborczej publikowania prawdziwych, rzetelnych i sprawdzonych informacji zgodnie z ustawą Prawo Prasowe, a także nieprzypisywania członkom związku zawodowego słów, których nie są autorami.

Przewodniczący ZLP w RP

Jarosław Szałata

Spotkanie Prezydium związku z Dyrektorem RDLP w Katowicach

Na zaproszenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damiana Siebera, w dniu 15 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie z Prezydium Związku Leśników Polskich w Rzczypospolitej Polskiej Regionu Górnośląskiego w osobach: Piotr Chrzęszczyk, Marek Łach, Maria Bajsarowicz i Wojciech Kubica z Dyrektorem.

Przewodniczący pogratulował Panu Dyrektorowi powołania na stanowisko. Dyrektor omówił sytuację ekonomiczną dyrekcji, oraz plany na najbliższą przyszłość. Związkowcy przedstawili kilka kwestii pracowniczych, które w chwili obecnej wymagają uwagi Dyrektora, między innymi: polityka mieszkaniowa, sytuacja medialna wokół lasów oraz o możliwości zorganizowania dla pracowników szczepień  przeciwko covid 19. W poruszonych tematach zdanie Dyrektora było zbieżne ze stanowiskiem obecnych. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i zakończyło się deklaracją otwartości i dialogu.

Na zdjęciu od lewej: Wojciech Kubica, Maria Bajsarowicz, Dyrektor RDLP Damian Sieber, Piotr Chrzęszczyk i Marek Łach.

Życzenia Wielkanocne

Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Czasu pełnego spokoju, odpoczynku a także kolorowych spotkań z  budzącą się do życia przyrodą.

Zarząd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego
w Katowicach

Zmiana numeru konta

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Górnoślaskiego zmienił konto bankowe i obecnie wszystkie przelewy należy wykonywać na konto numer 68 1600 1462 1868 1355 4000 0001 Bank PNB Paribas.

Bractwo Leśników Środkowej Odry

Zapraszamy do lektury.

„Kiedy inni walczyli ja nie zasypiałem…”
Życiorysy polskich leśników, wplecione w gęstwinę trudnych losów naszej Ojczyzny, przez szereg lat pozostawały zakryte. Dopiero teraz dzięki pasjonatom i rodzinom udaje się odsłaniać karty niezwykle ciekawych i barwnych historii. W 1916r. gimnazjalista Błażej Fila (późniejszy dyrektor struktur Lasów Państwowych na Dolnym Śląsku w latach 1950 -1968) po eksternistycznym zaliczeniu egzaminów wstępuje ochotniczo do 5 pułku piechoty I Brygady Legionów. Fila należał do pokolenia „Kolumbów” I Wojny Światowej. Pułk wykrwawiony w letnich bojach z Rosjanami pod Kostiuchnówką chętnie przyjmuje uzupełnienia. W tle jest tworzenie przez Niemców (na bazie Legionów) Polskiej Siły Zbrojnej – „Polnische Wehrmacht”. Józef Piłsudski wraz z korpusem oficerskim Legionów nie daje się jednak zaciągnąć na służbę obcym interesom. Przeciągają linę na polską stronę i tworzą, niezależną od Niemców, Polską Organizację Wojskową. W dniu 17 lipca, w Zegrzu pod Warszawą, część Legionistów 5 pułku odmawia złożenia przysięgi zredagowanej przez niemieckie władze okupacyjne. W odwecie trafiają do obozu internowania w Szczypiornie pod Kaliszem. Żołnierze pochodzący z zaboru austriackiego, postanawiają jednak dalej walczyć po stronie Państw Centralnych i zasilają II Brygadę Legionów gen. Józefa Hallera. Wśród nich prawdopodobnie był, wywodzący się spod Rzeszowa, młodziutki Błażej Fila. W II Brygadzie, będącej częścią Polskiego Korpusu Posiłkowego, podporządkowanego Austriakom, Błażej trafia do II Dywizjonu, 2 pułku artylerii, 2 batalionu haubic dowodzonego przez przyszłego szefa lotnictwa wojskowego w II RP kapitana Włodzimierza Zagórskiego – herbu Ostoja – pracownika wywiadu austriackiego, zaciętego wroga Piłsudskiego – postaci niezwykle barwnej i tajemniczej. Pół roku później, w lutym 1918r., żołnierzy II Brygady spotyka srogi zawód. Austriacy wraz z Niemcami, podpisują w Brześciu traktat pokojowy z bolszewicką Rosją, w którym to akcie Polska i Polacy zostają całkowicie pominięci. W proteście, II Brygada pod wodzą gen. Józefa Hallera postanawia wypowiedzieć posłuszeństwo Austro-Węgrom, przejść front i połączyć się z siłami polskimi na wschodzie. W nocy z 15 na 16 lutego 1918r. na północ od Czerniowiec, pod Rarańczą, oddziały polskie po krótkiej walce przechodzą front. Niestety artylerii, w której służył Błażej Fila, w pobliżu Sadagóry drogę przecina pociąg pancerny. Artylerzyści wraz z taborami zostają rozbrojeni przez Austriaków i internowani w Huszt na Węgrzech. Przebywają tam do maja 1918r., kiedy, wcieleni do C.K. Armii, trafiają do „piekła na Ziemi” na południowo-wschodnim froncie I Wojny Światowej tzn. w Alpy Julijskie, nad rzekę Piawa. Fili udaje się przeżyć i już w listopadzie, po powrocie do kraju, wstępuje do 1 pułku Artylerii Lekkiej Legionów organizowanej przez kapitana Knoll-Kownackiego. Już wkrótce w ramach tej jednostki walczy z Ukraińcami o Przemyśl. Dokładnie 11.11.1918r. polska artyleria, z Błażejem Filą w swoich szeregach, rozpoczyna ostrzał pozycji ukraińskich w mieście.
 
Więcej na Facebooku .