Informacja z posiedzenia Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 14 i 15 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej naszego Związku, częściowo z udziałem dyrektora generalnego LP Adama Wasiaka.

Podczas spotkania dyrektor Wasiak podtrzymał ustalenia ze spotkania negocjacyjnego z 5 grudnia. Członkowie Rady Krajowej zgłosili potrzebę mocniejszego zaakcentowania konieczności konsultacji ze stroną związkową wszelkich spraw związanych z polityką mieszkaniową w LP.

Strony spotkania zgodziły się, że znajduje to umocowania w Ustawie o Związkach Zawodowych.

Rada Krajowa dyskutowała ponadto o :

  • polityce informacyjnej Związku, w tym o sposobie wydawania biuletynu informacyjnego
  • sprawach finansowych, w tym preliminarzu wydatków na rok 2013
  • udzieleniu zapomóg dla członków Związku
  • nadzorze nad sanatorium w Krynicy i ośrodkiem wypoczynkowym w Jantarze
  • sposobie rozpatrzenia skarg, które wpłynęły do Rady Krajowej