Archiwum dnia: 17 grudnia 2012

Sanatorium w Krynicy

Region Górnośląski ZLP dysponuje dwoma miejscami w sanatorium „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy Górskiej w terminie od 10 do 23 stycznia 2013. Chętnych prosimy o zgłoszenia na adres zlp.kobior@op.pl do dnia 27.12.2012. Następne terminy podane będą na początku przyszłego roku.

Nagroda za IV kwartał

Dyrektor Generalny skierował do podległych jednostek pismo w sprawie uruchomienia nagrody za IV kwartał br. Wysokość nagrody wg wcześniejszych ustaleń ze związkami zawodowymi. Wypłata do dnia 4 stycznia 2013.

Informacja z posiedzenia Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 14 i 15 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej naszego Związku, częściowo z udziałem dyrektora generalnego LP Adama Wasiaka.

Podczas spotkania dyrektor Wasiak podtrzymał ustalenia ze spotkania negocjacyjnego z 5 grudnia. Członkowie Rady Krajowej zgłosili potrzebę mocniejszego zaakcentowania konieczności konsultacji ze stroną związkową wszelkich spraw związanych z polityką mieszkaniową w LP.

Strony spotkania zgodziły się, że znajduje to umocowania w Ustawie o Związkach Zawodowych.

Rada Krajowa dyskutowała ponadto o :

  • polityce informacyjnej Związku, w tym o sposobie wydawania biuletynu informacyjnego
  • sprawach finansowych, w tym preliminarzu wydatków na rok 2013
  • udzieleniu zapomóg dla członków Związku
  • nadzorze nad sanatorium w Krynicy i ośrodkiem wypoczynkowym w Jantarze
  • sposobie rozpatrzenia skarg, które wpłynęły do Rady Krajowej