Informacja o ilości członków związku

Prosimy zakładowe organizacje związkowe o przesłanie na adres: zlp.kobior@op.pl do dnia 10 stycznia 2013r. informacji:

  • Nazwa organizacji zakładowej  ……………………………………………………….
  • Ilość członków ogółem            ……………………………………………………….
  • W tym emerytów                    ……………………………………………………….
  • Uwagi                                    ……………………………………………………….

Dane wg stanu na 31 grudnia 2012r