Nagroda za IV kwartał

Dyrektor Generalny skierował do podległych jednostek pismo w sprawie uruchomienia nagrody za IV kwartał br. Wysokość nagrody wg wcześniejszych ustaleń ze związkami zawodowymi. Wypłata do dnia 4 stycznia 2013.