Nagroda „świąteczna” uruchomiona

Pismem z dnia 7 grudnia 2012r. Zn.spr.: GK-1041-51/12 Dyrektor Generalny LP uruchomił wypłatę nagrody „świątecznej”. Wypłata nagrody powinna nastąpić do dnia 14 grudnia 2012r. w równej kwocie dla wszystkich zatrudnionych proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.