Z ostatniej chwili !!!

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP. W telegraficznym skrócie informujemy, że w wyniku negocjacji płacowych ustalono, że zostaną pracownikom LP wypłacone nagrody:

  • „świąteczna” wypłacona do 14.12.2012r. w wysokości nagrody kwartalnej dla każdego pracownika w równej kwocie
  • kwartalna o charakterze uznaniowym za IV kwartał wypłacona do 04.01.2013r. w wysokości jak nagrody za poprzednie kwartały
  • „roczna” wypłacona do 10.01.2013r. w wysokości o 20% większej niż nagroda kwartalna

Ponadto z dniem 01.01.2013r. ulegnie podwyższeniu stawka wyjściowa. Wielkość podwyżki jest uzależniona od cen jakie zostaną osiągnięte na aukcjach na 2013r.