Koniec z barwieniem loga LP – Minister obiecał !!!

Gościem Walnego Zjazdu ZLP w RP był podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Janusz Zaleski. Na pytanie z sali jak daleko zaawansowane są prace związane z wprowadzeniem zmiany w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna uzyskano odpowiedź, że proces wydawania rozporządzenia będzie niebawem uruchomiony.

autor nagrania: M. Cholewa