Uwagi ZLP w RP do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw

Tutaj Można zapoznać się z treścią pisma wystosowanego przez Przewodniczącego ZLP w RP do Ministra z uwagami do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw.