Archiwum miesiąca: luty 2013

Z ostatniej chwili !!! Wynik spotkania negocjacyjnego central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP

Strony spotkania ustaliły, że kontynuując zasady awansów płacowych stosowane w latach ubiegłych, w roku bieżącym będą uruchomione awanse od 1 lipca 2013r., dla 1/3 pracowników w średniej wysokości takiej samej jak ostatnie awanse w przeliczeniu na pełnozatrudnionego.

Ponadto po I kwartale br. zostanie wypłacona nagroda motywacyjna w średniej kwocie o 20% niższej niż nagrody w 2012 roku. Termin jej wypłacenia ustalono do dnia 12 kwietnia br. Odnośnie wzrostu stawki wyjściowej przyjęto ustalenie, że podwyżka ta zostanie wprowadzona od dnia 1 kwietnia 2013r., natomiast z uwagi na tendencję na rynku drzewnym (spadające ceny drewna) oraz ogólną sytuację gospodarczo – ekonomiczną, jej wartość będzie przedmiotem dyskusji w drugiej połowie marca br. Istnieje również konieczność zaakceptowania planu finansowo – gospodarczego przez Ministra Środowiska, który zgodnie z ustawą o lasach zatwierdza plan LP. W planie finansowo- gospodarczym na 2013r. przewiduje się wysokość nagród na jednego pełnozatrudnionego pracownika na poziomie planu ubiegłego roku. Uczestnicy spotkania przyjęli, że ww. podwyżka wartości punktu będzie pokryta ze środków planowanych na nagrody.

Pilne !!! Sanatorium w Krynicy Zdrój

Region Górnośląski ZLP dysponuje skierowaniem do Sanatorium „Leśnik” w Krynicy Zdrój w turnusie dwuosobowym i terminie od 24 lutego do 9 marca.

Istnieje możliwość wyjazdu dwóch osób w terminie od 24 lutego do 2 marca i kolejnych dwóch osób w terminie od 3 do 9 marca. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia na adres: zlp.kobior@op.pl lub telefonicznie 600077360 w terminie do 18 lutego godz. 9.00  (poniedziałek).

Koszt skierowania na 2 tygodnie dla 2 osób 1316zł. Pobyt tygodniowy 2 osób 658zł.

Region Górnoślaski ZLP dysponuje skierowaniami do sanatorium „Leśnik” w Krynicy Zdrój oraz OW „Jantar”

Informujemy, że Region Górnośląski ZLP dysponuje skierowaniami do sanatorium „Leśnik” w Krynicy Zdrój oraz OW Jantar (morze) w turnusach dwuosobowych i  terminach jak niżej:

Krynica:
5 kwiecień do 19 kwiecień
19 czerwiec do 3 lipiec
18 sierpień do 1 wrzesień
2 październik do 16 październik
3 listopad do 17 listopad
Koszt skierowania 47 zł osobę/1 dzień. Istnieje możliwość pobytów tygodniowych.

OW Jantar:
16 lipiec do 30 lipiec
Koszt skierowania 1550 zł za dwie osoby

Zgłoszenia na adres zlp.kobior@op.pl :
Jantar do dnia 25 lutego
Krynica do dnia 15 marca.

Projekt Roporządzenia Ministra przesłany do konsultacji

Minister Środowiska przesłał do konsultacji projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego”.

Tekst projektu rozporządzenia do pobrania tutaj.

Uwagi do projektu prosimy przesłać do dnia 18 lutego 2013 roku na adres zlp.kobior@op.pl

X Mistrzostwa Nadleśnictw o Puchar Dyrektora RDLP Katowice w Siatkówce – szczegóły

Uczestnikami X MISTRZOSTW NADLEŚNICTW O PUCHAR DYREKTORA RDLP KATOWICE  mogą być wyłącznie pracownicy zgłaszanych do zawodów jednostek . Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu dyskwalifikuje drużyny.

Zgłoszenia przyjmuje organizator –  tel. (032) 218-81-81,  (032) 218-82-55  w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie do 25.02.2013.  Wszelkich informacji dotyczących turnieju udziela kolega Piotr Chrzęszczyk pod nr tel. 691 453 140.
Drużyna zostaje dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu następujących wymogów: przesłanie listy zawodników podpisanych przez kierownika jednostki, potwierdzenie uczestnictwa w wyznaczonym niżej terminie.
W dniu 21.03.2013 roku odbędzie się spotkanie kapitanów drużyn z organizatorem na Hali Sportowej o godzinie 8.30.  Obecność kapitanów obowiązkowa.
Na spotkaniu zostaną ustalone wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu rozgrywek oraz ustalony zostanie szczegółowy system rozgrywania turnieju.

Tu do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Program zawodów

Regulamin szczegółowy zawodów