Projekt Roporządzenia Ministra przesłany do konsultacji

Minister Środowiska przesłał do konsultacji projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego”.

Tekst projektu rozporządzenia do pobrania tutaj.

Uwagi do projektu prosimy przesłać do dnia 18 lutego 2013 roku na adres zlp.kobior@op.pl