Z ostatniej chwili !!! Wynik spotkania negocjacyjnego central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP

Strony spotkania ustaliły, że kontynuując zasady awansów płacowych stosowane w latach ubiegłych, w roku bieżącym będą uruchomione awanse od 1 lipca 2013r., dla 1/3 pracowników w średniej wysokości takiej samej jak ostatnie awanse w przeliczeniu na pełnozatrudnionego.

Ponadto po I kwartale br. zostanie wypłacona nagroda motywacyjna w średniej kwocie o 20% niższej niż nagrody w 2012 roku. Termin jej wypłacenia ustalono do dnia 12 kwietnia br. Odnośnie wzrostu stawki wyjściowej przyjęto ustalenie, że podwyżka ta zostanie wprowadzona od dnia 1 kwietnia 2013r., natomiast z uwagi na tendencję na rynku drzewnym (spadające ceny drewna) oraz ogólną sytuację gospodarczo – ekonomiczną, jej wartość będzie przedmiotem dyskusji w drugiej połowie marca br. Istnieje również konieczność zaakceptowania planu finansowo – gospodarczego przez Ministra Środowiska, który zgodnie z ustawą o lasach zatwierdza plan LP. W planie finansowo- gospodarczym na 2013r. przewiduje się wysokość nagród na jednego pełnozatrudnionego pracownika na poziomie planu ubiegłego roku. Uczestnicy spotkania przyjęli, że ww. podwyżka wartości punktu będzie pokryta ze środków planowanych na nagrody.