Spotkanie Zespołu d/s zmian w PUZP

W dniu 25 lutego odbędzie się spotkanie utworzonego przez wszystkie centrale związkowe zespołu d/s zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Prosimy o sugestie i uwagi w tym temacie na adres: zlp.kobior@op.pl