Protokół dodatkowy nr 20 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP

Informujemy, że Protokół dodatkowy nr 20 z dnia 12 grudnia 2012r. do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29 stycznia 1998r. został wpisany do Rejestru. Tutaj można zapoznać się z treścią protokołu.