Program grupowego ubezpieczenia na życie

Związek Leśników Polskich wraz z NSZZ „Solidarność” wystąpił z inicjatywą przygotowania ogólnopolskiego programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Lasów Państwowych. W tym celu podjęto współpracę z firmą brokerską w celu opracowania programu ubezpieczeniowego. Aby dostosować program do oczekiwań i potrzeb pracowników Lasów Państwowych opracowano ankietę, której celem jest zbadanie skali problemu i ogólnej problematyki związanej z tymi chorobami. Ankiety dostępne są tutaj. Termin wypełnienia ankiet upływa 15 stycznia 2013 roku.