Archiwum miesiąca: maj 2012

Wzrost stawki wyjściowej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi stawki wyjściowej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych informuje, że w wyniku porozumienia  Stron Ponadzakładowego Układu Zborowego Pracy dla Pracowników PGL LP, od dnia 1 kwietnia 2012 r. przyjęto ustalenie o wzroście stawki wyjściowej o kwotę 70 zł.

W związku z powyższym, został podpisany Protokół dodatkowy nr 19 do PUZP, który wprowadza nową wysokość stawki wyjściowej. Został on złożony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dn.  10 maja 2012 r. celem wpisania do rejestru. Protokół dodatkowy do układu podlega rejestracji w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Zatem wdrożenie w życie nowej stawki wyjściowej nastąpi po zarejestrowaniu Protokołu dodatkowego nr 19 do PUZP przez organ uprawniony do rejestracji.

Wybory w Nadleśnictwie Lubliniec

Otrzymaliśmy informację, że w dniu 16 maja 2012 roku odbyło się Walne Zebranie  Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Leśników Polskich. Na kolejną 5-letnią kadencję przewodniczącym związku został wybrany kolega Andrzej Gajda.

Serdecznie gratulujemy.

Informacja ze spotkania z dyrektorem generalnym LP w dniu 24 kwietnia 2012r.

W wyniku negocjacji płacowych ustalono, że:

  • Od 1 kwietna podniesiona zostanie wartość punktu o 70zł. Z uwagi na konieczność zarejestrowania odpowiednich dokumentów i potrzebny do tego czas nastąpi to z pewnym opóźnieniem ale płace zostaną wyrównane wstecz od 1 kwietnia.
  • Z okazji Dnia Leśnika zostanie wypłacona nagroda w wysokości 2000zł brutto dla każdego zatrudnionego w dniu 30 maja. Wypłata nastąpi do 15 czerwca.
  • Od 1 lipca uruchomione zostaną „awanse” dla 33 % załóg w wysokości 350zł na osobę.
  • Nagroda za II kwartał zostanie wypłacona do 15 lipca. Wysokość jaj zostanie ustalona w późniejszym terminie w zależności od sytuacji finansowej Lasów.

Dyrektor zaznaczył, że łączna wysokość nagród w bieżącym roku zależeć będzie od sytuacji finansowej LP.

Ponadto strony doszły do porozumienia, że trzeba wypracować rozsądny mechanizm rekompensowania pracownikom kosztów ponoszonych na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.