Informacja ze spotkania z dyrektorem generalnym LP w dniu 24 kwietnia 2012r.

W wyniku negocjacji płacowych ustalono, że:

  • Od 1 kwietna podniesiona zostanie wartość punktu o 70zł. Z uwagi na konieczność zarejestrowania odpowiednich dokumentów i potrzebny do tego czas nastąpi to z pewnym opóźnieniem ale płace zostaną wyrównane wstecz od 1 kwietnia.
  • Z okazji Dnia Leśnika zostanie wypłacona nagroda w wysokości 2000zł brutto dla każdego zatrudnionego w dniu 30 maja. Wypłata nastąpi do 15 czerwca.
  • Od 1 lipca uruchomione zostaną „awanse” dla 33 % załóg w wysokości 350zł na osobę.
  • Nagroda za II kwartał zostanie wypłacona do 15 lipca. Wysokość jaj zostanie ustalona w późniejszym terminie w zależności od sytuacji finansowej Lasów.

Dyrektor zaznaczył, że łączna wysokość nagród w bieżącym roku zależeć będzie od sytuacji finansowej LP.

Ponadto strony doszły do porozumienia, że trzeba wypracować rozsądny mechanizm rekompensowania pracownikom kosztów ponoszonych na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.