Wzrost stawki wyjściowej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi stawki wyjściowej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych informuje, że w wyniku porozumienia  Stron Ponadzakładowego Układu Zborowego Pracy dla Pracowników PGL LP, od dnia 1 kwietnia 2012 r. przyjęto ustalenie o wzroście stawki wyjściowej o kwotę 70 zł.

W związku z powyższym, został podpisany Protokół dodatkowy nr 19 do PUZP, który wprowadza nową wysokość stawki wyjściowej. Został on złożony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dn.  10 maja 2012 r. celem wpisania do rejestru. Protokół dodatkowy do układu podlega rejestracji w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Zatem wdrożenie w życie nowej stawki wyjściowej nastąpi po zarejestrowaniu Protokołu dodatkowego nr 19 do PUZP przez organ uprawniony do rejestracji.