Wybory w Nadleśnictwie Lubliniec

Otrzymaliśmy informację, że w dniu 16 maja 2012 roku odbyło się Walne Zebranie  Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Leśników Polskich. Na kolejną 5-letnią kadencję przewodniczącym związku został wybrany kolega Andrzej Gajda.

Serdecznie gratulujemy.