Archiwum miesiąca: czerwiec 2012

Nagroda za II kwatrał 2012

W dniu 20 czerwca 2012r. podjęta została decyzja o wypłacie nagrody za drugi kwartał. Termin wypłaty zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ze związkami zawodowymi w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca br. Wysokość nagrody taka jak po I kwartale.

Awanse

Pismem z dnia 2012-06-12 Generalny Dyrektor LP uruchomił od dnia 1 lipca wynegocjowane wcześniej awanse dla 33 % załogi wg stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2012.