Zebranie Rady Regionu Górnosląskiego

W dniu 6 kwietnia 2023 roku odbyło się zebranie Rady Regionu Górnośląskiego. Na zebranie zaproszny został pan Dyrektor RDLP w Katowicech Damian Sieber. Dyrektor w skrócie omówił sytuację Lasów Państwowych oraz wyzwania jakie przed nimi stanęły.

W pytaniach do dyrektora poruszono tematy:

  • Optymalizacji dodatków funkcyjnych w kontekscie przeprowadzonej ankiety.
  • Optymalizacji zatrudnienia.
  • Przyczyny wyłączenia ze sprzedaży detalicznej surowca S2ap.
  • Delegacji wypisywanych przez leśniczych których kancelarie położone są poza terenem leśnictwa.
  • Problemu wydawania deputatu opałowego w naturze dopiero po przepracowanym okresie pracy.

Na zebraniu podjęto uchwały o:

  • Ordynacjach wyborczych.
  • Poszerzeniu Prezydium i Komisji Rewizyjnej.
  • Utworzeniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Kędzierzynie.
  • Zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2022 i preliminarz budżetowy na rok 2023.
  • Zwiększającą składkę na rzecz Rady Regionu do 2zł.