Archiwum dnia: 12 kwietnia 2023

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLPwRP RG

W dniach 17 – 18 kwietnia 2023 roku w Ustroniu Jaszowcu odbędzie się Zjazd. Obrady rozpoczynają się w poniedziałek o godzinie 10.00. W tym dniu dokonamy wyboru Przewodniczacego Związku, Delegata do Rady Krajowej, człoków Prezydium i Delegatów na Zjazd Krajowy oraz Komisję Rewizyjną. Dzień drógi poświecony będzie uchwałom zjazdowym. Szczegółowy porządek obrad oraz ordynacje wyborcze zostały rozesłane do wszystkich przewodniczących Zakładowych Organicacji Związkowych.