Archiwum miesiąca: czerwiec 2023

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, OCHRONY PRAWNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW dla pracowników PGL LASY PAŃSTWOWE

Firma brokerska MENTOR SA na zlecenie Związków Zawodowych działających w PGL Lasy Państwowe wynegocjowała dla pracowników PGL Lasy Państwowe program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( zawodowej i prywatnej ), kosztów ochrony prawnej i trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków w ERGO HESTIA .

Czytaj więcej – ulotka informacyjna tutaj.

Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia              www.lesnik.pga.pl

krok 1 : wejść na zakładkę OC Leśnika,

krok 2 : zapoznać się z warunkami ubezpieczenia,

krok 3: wpisać swój numer telefonu w wyznaczoną rubrykę

krok 4 :wpisać otrzymany kod sms w wyznaczone pole

krok 5: wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać jeden z trzech

             zaproponowanych wariantów

Krok 6 : po otrzymaniu indywidualnego nr konta należy opłacić jednorazową

              składkę

Krok 7 : po opłaceniu składki należy oczekiwać certyfikatu, który przyjdzie 

              drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres mailowy

Kontakt: www.lesnik.pga.pl

Marta Milczarska – Specjalista ds. Ubezpieczeń

Tel. 609 790 214 m.milczarska@pga.pl

Jacek Zbróg Z-ca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych

tel. 508 273 019 jacek.zbrog@mentor.pl