PRZODKOM NA CHWAŁĘ, POTOMNYM KU PAMIĘCI

pod takim hasłem w czwartkowe przedpołudnie 25 października br. w Nadleśnictwie Prószków odbyła się uroczystość upamiętniająca 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie obchodów parkowi przy siedzibie nadleśnictwa nadano imię „Park 100 – lecia Odzyskania Niepodległości”.

Gospodarzem uroczystości był Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków Marek Bocianowski.

Na uroczystość zostało zaproszonych wielu gości reprezentujących świat polityki, instytucji publicznych, przedstawicieli służb mundurowych oraz organizacji współpracujących z Lasami Państwowymi.

Dyrekcję Regionalną Lasów Państwowych w Katowicach reprezentował Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Hubert Wiśniewski.

Prószków przemówienia

W imieniu Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego w Katowicach głos zabrał Przewodniczący Piotr Chrzęszczyk.

Prószków przemówienia

W jubileuszu brali udział obecni i emerytowani pracownicy prószkowskiego nadleśnictwa oraz Nadleśniczowie z sąsiednich jednostek.

W programie obchodów znalazło się miejsce na odsłonięcie rocznicowego obelisku, posadzenie „Dęba Niepodległości” oraz sadzonki buka upamiętniających rocznicę 100 – lecia powstania Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchodom towarzyszył Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz występ artystyczny przygotowany przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Prószkowie.

Podczas uroczystości rocznicowych, członkowie Związku Leśników Polskich działającego przy Nadleśnictwie Prószków zostali uhonorowani odznaczeniami.

Brązową odznakę „ Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

Bogusława Dziewior- Konopka, Tomasz Kulak , Marek Kuzak,  Zygmunt Łubiński, Edward Sawicki, Krzysztof Szot, Waldemar Wencel.

Prószków odznaczenia

 

Tekst: Maria Bajsarowicz