DO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY WPŁYNĘŁO JUŻ 1 700 PETYCJI

o dokonanie zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

7 listopada br. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, w którym uczestniczyli przedstawiciele 18 związków zawodowych zrzeszających leśników i pracowników poczty. Ministerstwo reprezentował wiceminister tego departamentu Marek Chodkiewicz. W imieniu Związku Leśników Polskich w RP występował Jarosław Szałata i Urban Kolman.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP przedstawił propozycje rozwiązań zmian stawki oraz zadawał pytania dotyczące kierunku wprowadzania modyfikacji w życie. Najważniejsze postulaty to:

  • wprowadzenie natychmiastowych zmian w rozporządzeniu wyrażonych w petycji o treści:Dla pojazdów użytkowanych przez listonoszy Poczty Polskiej S.A. oraz przez pracowników służby leśnej i służby parków narodowych, stawki kwot o których mowa w § 2, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2”.   
  • wykreślenie z treści rozporządzenia słowa „osobowy” pozostawiając słowo „samochód” ponieważ otwiera to możliwości zwrotu kosztów za każdy samochód w tym m.in. ciężarowy, ciężarowo-osobowy, elektryczny.

Ustalono:

  • pracownicy Ministerstwa Infrastruktury odniosą się do postulatu wyrażonego w petycji przekazując pisemną odpowiedź do 12 listopada br.
  • spotkanie w sprawie nowych stawek nastąpi po analizie aktualnych kosztów używania pojazdów przeprowadzona przez Instytut Transportu Samochodowego.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata nadal zachęca do wysyłania petycji dotyczącej zmiany w rozporządzeniu.Szczegółowe informacje o składaniu petycji można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/infrastruktura/skargi-wnioski-i-petycje

Petycję można wysyłać elektronicznie na adres  skargi.wnioski@mi.gov.pl  w temacie wpisując PETYCJA. 

Tekst: Maria Bajsarowicz