Archiwum autora: Maria Bajsarowicz

Spotkanie Rady Regionu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

W dniu 11 czerwca br. w siedzibie RDLP w Katowicach odbyło się spotkanie Rady Regionu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Górnośląskiego. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych , Pan Damian Sieber. Było to pierwsze spotkanie Dyrektora z Radą Regionu ale zapewne nie ostatnie.

Dyrektor omówił sprawy bieżące, które związane są z pracą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz odpowiadał na pytania, których tematyka dotyczyła m.in.:
• wytycznych przygotowania wniosków o sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie art.40a ustawy o lasach – zmiana jednej z wytycznych dotycząca powierzchni nieruchomości przynależnej do wnioskowanej do sprzedaży,
• zasadach transportu drewna – nie dopuszczać do sytuacji przekroczenia DMC pojazdów transportowych,
• wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu,
• zatrudnienia pracowników w jednostkach Lasów Państwowych.

Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze za co wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Do zobaczenia na trasach XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Leśników

Szanowni Państwo ,

pragniemy  poinformować, że w dniu 29 marca zakończyliśmy rejestrację uczestników na XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników.

Czas tak szybko biegnie i tak niewiele go zostało do naszego spotkania. Czekamy na  Wasz przyjazd z wielką radością i niecierpliwości. Możemy wspólnie powiedzieć Do zobaczenia na trasach !

O wszystkich wydarzeniach związanych z Rajdem będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

  Maria Bajsarowicz

 

Hymn XXXI Rajdu Leśników

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy,

dużymi krokami zbliża się dzień rozpoczęcia rajdu, umilając czas czekania na to wydarzenie przygotowaliśmy dla rajdowiczów niespodziankę. Niespodziankę w formie piosenki, którą nazwaliśmy  Hymnem Rajdu Leśników. Autorem tekstu oraz kompozytorem muzyki do utworu jest Wojciech Kubica , który  wykonuje go ze swoim zespołem  Satysfaction Rock.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstem oraz muzyką. A w dniu finału Rajdu na Ogrodzienieckim Zamku wykonamy go wspólnie, rozbrzmiewając na całą okolicę.

Śląsk nie jest czarny 

Gdy słońce z całą mocą świeci i skończył się maj

Przed wakacjami dzieci – wyjazd masz na rajd

Tym razem Śląsk ma przyjąć nas podobno nie jest taki czarny,

Z kumplami zabaw się, z kopalni garść przygód weź.

 

Tu pośród hałd masz góry Jury , rzeki dziki brzeg

I moc życzliwych twarzy, góralski cudny śpiew

To wszystko kryje się gdzieś w gąszczu poplątanych spraw,

Lecz tym się dziś nie przejmuj, po prostu baw się dobrze baw!

Ref:

Śląsk nie jest czarny

Śląsk zielony jest

Zamiast kominów

Są korony drzew

 

I jest mi wszystko jedno, kim jesteś, skąd przyjaciół masz

Od teraz bądź hanysem i z nami wpadnij w trans!

Choć czasem jest Ci źle, tu możesz zapomnieć się,

Dobrą energią przez następny rok się dziel.

Ref :

Śląsk nie jest czarny…

 

A kiedy stąd się rozjedziemy i na szkoleniach gdzieś,

Spotkamy się ponownie by wspomnienia wspólnie pleść.

To musisz siostro, bracie wiedzieć że latka lecą (nie ma co!)

Przyjaźnie zawsze pozostaną, taka jest ich moc!

Ref:

Śląsk nie jest czarny…

Tekst utworu oraz kompozytor muzyki : Wojciech Kubica

Wykonanie: zespół Satysfaction Rock

Maria Bajsarowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczy

W dniach 11 -12 marca br. w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu- Jaszowcu , odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego w Katowicach.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad w dniu 11 marca odbędzie się Zebranie Rady Regionu Górnośląskiego na którym zostanie dokonany wybór na wakujące stanowisko członka Rady Regionu.

 

V Zawody Narciarskie Leśników

Serdecznie zapraszamy  do udziału w V Zawodach Narciarskich Leśników o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach „Złoty Groń 2019”.

Zawody narciarskie odbędą się 9 marca br. na stoku Ośrodka Narciarskiego „Złoty Groń” w Istebnej (rozpoczęcie o godz.8:00). Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa jako zdrowej formy sportu i wypoczynku oraz integracja środowiska leśników poprzez rywalizację sportową. Organizatorem zawodów są : Związek Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego w Katowicach, Związek Leśników Polskich przy Nadleśnictwie Ujsoły, Ośrodek Narciarski „Złoty Groń” w Istebnej. Regulamin Zawodów wraz z Kartą Zgłoszeniową zostaną przesłane do nadleśnictw drogą internetową.

Uczestników należy zgłosić do dnia 22.02.2019r. wypełniając kartę zgłoszeniową, którą należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: andrzej.porwisz@katowice.lasy.gov.pl

Linki do pobrania:
Regulamin zawodów
Karta zgłoszeniowa

Formy złożenia Deklaracji PIT oraz CIT-8 (+ zał. CIT8/O) za 2018 rok

Od stycznia 2019 r. deklaracje można składać tylko w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny).

Termin złożenia deklaracji PIT za 2018 rok upływa 31.01.2019 r., a deklaracji CIT-8 za 2018 rok upływa 01.04.2019 r.

W zależności, kto będzie wysyłał w formie elektronicznej deklaracje podatkowe, należy złożyć do urzędu skarbowego w formie papierowej zgłoszenie UPL-1. Druk ten składa się do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce siedziby firmy (osoby prawne). Zgłoszenie UPL-1 można przesłać poprzez platformę e-PUAP.
 
Poniżej przedstawiam link do artykułów o PDOP, PDOF przepisy ustawy o PDOP ordynacji podatkowej.
 
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1389952,zmiany-w-formularzach-podatkowych-2019.html
 
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/2829634,PIT11-PIT8C-i-inne-informacje-do-konca-stycznia-2019-r.html
 
Maria Bajsarowicz zgodnie z mailem
Beaty Czerniak z biura ZLP w RP w Warszawie
 

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia

fot. Jarosław Ramucki

Najserdeczniejsze życzenia spokojnych,
radosnych, pełnych pięknej atmosfery

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym 2019 Roku
wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę
składają członkowie
 Prezydium Rady Regionu Górnośląskiego.

DO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY WPŁYNĘŁO JUŻ 1 700 PETYCJI

o dokonanie zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

7 listopada br. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, w którym uczestniczyli przedstawiciele 18 związków zawodowych zrzeszających leśników i pracowników poczty. Ministerstwo reprezentował wiceminister tego departamentu Marek Chodkiewicz. W imieniu Związku Leśników Polskich w RP występował Jarosław Szałata i Urban Kolman.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP przedstawił propozycje rozwiązań zmian stawki oraz zadawał pytania dotyczące kierunku wprowadzania modyfikacji w życie. Najważniejsze postulaty to:

  • wprowadzenie natychmiastowych zmian w rozporządzeniu wyrażonych w petycji o treści:Dla pojazdów użytkowanych przez listonoszy Poczty Polskiej S.A. oraz przez pracowników służby leśnej i służby parków narodowych, stawki kwot o których mowa w § 2, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2”.   
  • wykreślenie z treści rozporządzenia słowa „osobowy” pozostawiając słowo „samochód” ponieważ otwiera to możliwości zwrotu kosztów za każdy samochód w tym m.in. ciężarowy, ciężarowo-osobowy, elektryczny.

Ustalono:

  • pracownicy Ministerstwa Infrastruktury odniosą się do postulatu wyrażonego w petycji przekazując pisemną odpowiedź do 12 listopada br.
  • spotkanie w sprawie nowych stawek nastąpi po analizie aktualnych kosztów używania pojazdów przeprowadzona przez Instytut Transportu Samochodowego.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata nadal zachęca do wysyłania petycji dotyczącej zmiany w rozporządzeniu.Szczegółowe informacje o składaniu petycji można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/infrastruktura/skargi-wnioski-i-petycje

Petycję można wysyłać elektronicznie na adres  skargi.wnioski@mi.gov.pl  w temacie wpisując PETYCJA. 

Tekst: Maria Bajsarowicz