Jubileusz 100 – lecia działalności Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

5 października br. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyła się uroczysta akademia wieńcząca obchody 100 – lecia Związku Leśników Polskich w RP. Uroczystość jubileuszowa została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Podczas spotkania zasłużonym przedstawicielom Związku zostały wręczone odznaczenia. Członkowie Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego otrzymali następujące wyróżnienia:

Członkiem Honorowym Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej została

Grażyna Rychlewska 

Oznakę honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymali

Piotr Chrzęszczyk i Jan Trzcionka

 Złoty Znak Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał

Grzegorz Cekus

Obchody 100 lecia ZLP w RP 100 lecie ZLP w RP100 lecie ZLP w RP

Tekst: Maria Bajsarowicz
Zdjęcia: Rafał Szkopiński, www.dzienniklesny.pl