Odrzucono poselski projekt ustawy o transporcie drogowym

1 października br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury większością głosów odrzucono poselski projekt ustawy dotyczącej zmian stawek za kilometr. Stronę ZLP w RP reprezentował Wiceprzewodniczący Urban Kolman. Od 2007r. wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, nie uległy zmianie.

Tekst: Maria Bajsarowicz