V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Lesników Polskich w RP

W dniach  23-24 listopada 2012 roku odbędzie się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP. Rada Krajowa ZLP przesłała zaproszenia dla delegatów na Zjazd wraz z porządkiem obrad, regulaminem obrad zjazdu oraz ordynacją wyborczą.

Prezydium Rady Regionu Górnośląskiego zwraca się do Zakładowych Organizacji Związkowych o przesłanie na adres przewodniczącego lub sekretarza regionu wniosków, które powinny być przedstawione na Zjeździe. Wnioski zostaną przeanalizowane na najbliższym zebraniu Prezydium Rady Regionu i po uzyskaniu akceptacji przedstawione na Zjeździe.

Tu możesz zobaczyć porządek i regulamin obrad, ordynację wyborczą oraz pismo przewodnie.