Działania ZLP w sprawie ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

W dniu 12 marca 2012 r. Związek Leśników Polskich w RP  wystąpił do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o podniesienie limitów na rozjazdy ustalone dla pracowników Lasów Państwowych o 15% w stosunku do obecnie obowiązujących.

Ponadto Przewodniczący Jerzy Przybylski wystąpił z pismem do Prezydenta RP z prośbą o wsparcie działań związku mających na celu urealnienie stawek za rozjazdy.

Treść pisma.