Archiwum dnia: 28 marca 2012

Barwienie loga LP.

Jedną z uchwał podjętych na Walnym Zjeździe ZLP Regionu Górnośląskiego w 2011 roku było wystąpienie do Ministra Środowiska z wnioskiem o zniesienie obowiązku barwienia loga LP nanoszonego na drewno. Niedawno otrzymaliśmy z Warszawy skan potwierdzający nadanie biegu sprawie o czym spieszymy donieść.

Tutaj skan pisma do pobrania.