Archiwum miesiąca: marzec 2012

Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego

W dniach 10 – 11 kwietnia 2012 w Ustroniu – Jaszowcu odbędzie się Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego. Rozpoczęcie we wtorek o godz 15.00. W trakcie Zjazdu planowane jest spotkanie z Dyrektorem RDLP Katowice dr inż. Kazimierzem Szablą. Szczegółowy program podany zostanie do wiadomości początkiem przyszłego tygodnia.

Darz Bór

Przewodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego Grzegorz Cekus

Barwienie loga LP.

Jedną z uchwał podjętych na Walnym Zjeździe ZLP Regionu Górnośląskiego w 2011 roku było wystąpienie do Ministra Środowiska z wnioskiem o zniesienie obowiązku barwienia loga LP nanoszonego na drewno. Niedawno otrzymaliśmy z Warszawy skan potwierdzający nadanie biegu sprawie o czym spieszymy donieść.

Tutaj skan pisma do pobrania.

Działania ZLP w sprawie ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

W dniu 12 marca 2012 r. Związek Leśników Polskich w RP  wystąpił do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o podniesienie limitów na rozjazdy ustalone dla pracowników Lasów Państwowych o 15% w stosunku do obecnie obowiązujących.

Ponadto Przewodniczący Jerzy Przybylski wystąpił z pismem do Prezydenta RP z prośbą o wsparcie działań związku mających na celu urealnienie stawek za rozjazdy.

Treść pisma.

XXIV Ogólnopolski Rajd Leśników „Dolinami Gwdy i Noteci”

Od 5 do 8 września na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile odbędzie się XXIV Ogólnopolski Rajd Leśników „Dolinami Gwdy i Noteci”. Uczestnicy rajdu będą mogli podziwiać piękno przyrody północnej Wielkopolski i Zachodniopomorskiego podczas spływów kajakowych oraz na trasach pieszych i rowerowych. Więcej na stronie RDLP w Pile: rajd leśników i stronie Dyrekcji Generalnej rajd leśników.

IX Mistrzostwa Nadleśnictw o Puchar Dyrektora RDLP Katowice w siatkówce, rozegrane w Żorach w dniach 01-02.03.2012 roku.

W zawodach wzięło udział 14 drużyn z nadleśnictw: Kłobuck,  Gidle, Rybnik, Kobiór, Herby, Ujsoły, Bielsko, Brzeg, Namysłów, Namysłów, Olkusz, BUL Brzeg, Wisła i po raz pierwszy drużyna z Chrzanowa i BUL Kraków.

Drużyny zostały rozlosowane do 4 grup (A, B, C, D) i grały systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów do 25 pkt. Drużyny, które zajęły w rozgrywkach grupowych pierwsze dwa miejsca w grupach, grały ze sobą ćwierćfinały „na krzyż”. Następnie zwycięzcy rozegrali mecze o miejsca I-IV, a przegrane drużyny grały o miejsca V-VIIII . Drużyny z miejsc 3, 4 po rozgrywkach grupowych  – rozegrały ze sobą pojedynki o miejsca IX – XIV.

Półfinał 1                 GIDLE  – RYBNIK        2:0

Półfinał 2                 KŁOBUCK – UJSOŁY 2:0

Mecz o 3 miejsce    RYBNIK –    UJSOŁY 2:0

Finał    GIDLE  –   KŁOBUCK 2:1

Kolejność drużyn w IX Mistrzostwach Nadleśnictwa o Puchar Dyrektora RDLP Katowice w siatkówce :

 1. Gidle
 2. Kłobuck
 3. Rybnik
 4. Ujsoły
 5. Kobiór
 6. Bielsko
 7. Brzeg
 8. Herby
 9. Namysłow
 10. Wisła
 11. BUL Kraków
 12. BUL Brzeg
 13. Chrzanów
 14. Olkusz

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, oraz pamiątkowe koszulki z logo Związku Leśników Polskich i znaczki mistrzostw, ponadto drużyny z miejsc 1-3 puchary i piłki. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe. Grające Panie: Iwona Kuczera (Bielsko), Izabela Jakóbowska, Dorota Tabath (obie Kobiór) otrzymały nagrody indywidualne.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Artur Kaźmierski (Gidle).

Ponieważ w czerwcu 2012 roku na terenie RDLP Lublin odbędą się V MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W SIATKÓWCE, wyłoniono szeroką kadrę 15 zawodników z których najlepsza 12 reprezentować będzie naszą Dyrekcję. Są to: Zbigniew Wolny i Bogusław Kucharski (Nadleśnictwo Ujsoły), Mariusz Ligęza, Adam Chudzik (Kłobuck), Artur Kaźmierski i Robert Łągiewka (Gidle), Ryszard Paździor (Kobiór),  Mirosław Szleper (Lubliniec), Jarosław Kochanek (Rybnik), Iwona Kuczera i Jarosław Juraszek (Bielsko), Marcin Dziwak (Brzeg), Michał Kulej (Herby), Piotr Chrzęszczyk i Andrzej Mazur (RDLP Katowice).

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW TURNIEJU:

Specjalne podziękowania dla Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego za objęcie patronatem zawodów oraz ufundowanie koszulek dla każdego z zawodników.

Podziękowania dla:

 • Pana Macieja Bogdańskiego  z  firmy HUBERTECH  Katowice (sponsor zawodów od pierwszej ich edycji),  
 • Pana Andrzeja Koczor z firmy DENDROBUD z Miedźnej,
 • AUCHAN Mikołów, 
 • Pana Michała Ogorzały z firmy Ekoland Tychy.
 • Pana Marka Lagierskiego  z firmy Pro-Sport Katowice

Dziękujemy również MOSIR–owi Żory za przygotowanie hali sportowej i zabezpieczenie bazy noclegowej oraz Gospodzie DWIE WIEDŹMY z Żor.

Podczas zawodów na parkiecie trwały zażarte boje o każdy punkt, a zawodnicy wkładali wiele wysiłku podczas meczów.

Wręczając puchary zwycięzcom Pan Dyrektor RDLP Katowice dr inż. Kazimierz Szabla podkreślił dobrą atmosferę zawodów i  zauważył, że piękno leśno- siatkarskich spotkań polega na tym, że na boisku trwa zawsze zacięta walka, ale już po zakończonym meczu widać uśmiechy na twarzach, a sami zawodnicy żywią do siebie sympatię.

Piotr Chrzęszczyk


Informacja Przewodniczącego ze spotkania z Dyrektorem Generalnym LP.

W dniu 2012-03-01 w Warszawie odbyło się spotkanie z Rady Krajowej ZLP z dyrektorem generalnym LP Adamem Wasiakiem. Na spotkaniu ze strony kierownictwa LP obecni byli również Agnieszka Grzegorczyk – Naczelnik Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego oraz Piotr Młynarczyk – p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury Leśnej.

Podczas zebrania dyrektor Wasiak przedstawił w skrócie swoje zamierzenia i plany związane z nowo objętym stanowiskiem w tym potrzebę decentralizacji zarządzania. Podkreślił, że jego zdaniem głównym „majątkiem” LP są pracownicy. Ponadto:

 • Przedstawił bieżącą sytuację finansową  Lasów określając ja jako dobrą z raczej stabilną perspektywą. Plan finansowy przewiduje znaczne inwestycje w roku bieżącym, głównie w drogi.
 • Omówił kwestie związane z planami Ministra Środowiska odnośnie podatku CIT.
 • Zaznaczył, że potrzebne jest stworzenie spójnej wizji (strategii) działalności LP w bliskiej i dalszej przyszłości. W tym celu odbędą się szerokie konsultacje społeczne m.in. ze środowiskami naukowymi.
 • Niezbędne jest unormowanie spraw na styku LP i przemysłu drzewnego.
 • Wyraził swój pogląd, że sprzedaż mieszkań zbędnych powinna ulec zdecydowanemu przyspieszeniu, ok. 15 marca  planowane jest na ten temat spotkanie z dyrektorami regionalnymi. Dyrektor Wasiak nie wykluczył całkowitego odejścia od darmowych mieszkań i sprzedaży wszystkich zbędnych lokali, bez względu na to, kto je zajmuje. Sprawa mieszkań powinna zostać definitywnie unormowana.
 • Dyrektor,  tak jak strona związkowa jest zdania, że generalnie z LP powinny zniknąć powołania na stanowiska,  a zastąpić je należy umowami o pracę. Wyjątek – dyrektorzy i nadleśniczowie.
 • Jeżeli sytuacja finansowa nie ulegnie pogorszeniu to po III kwartale bieżącego roku odblokowana zostanie możliwość przyjmowania do pracy w LP.
 • W nawiązaniu do dwóch powyższych punktów dyrektor zamierza odejść od doraźnych programów tzw. restrukturyzacji , optymalizacji itd. na poziom spójnej i czytelnej polityki kadrowej. Związana jest z tym potrzeba jasnego określenia celów i realnych potrzeb związanych z zatrudnieniem w LP.
 • Końcem marca lub początkiem kwietnia planowane jest spotkanie na temat płac, w tym poziomu stawki wyjściowej.

Ze strony ZLP przedstawione zostały dyrektorowi postulaty dotyczące miedzy innymi:

 • Potrzeby całościowego przeanalizowania obciążenia pracą na poszczególnych stanowiskach w LP z uwzględnieniem pojawiających się nowych zadań, wyzwań i potrzeb (np. postępująca informatyzacja, działalność edukacyjna, wzrastające pozyskanie, archaiczność metod odbiórki kłód, zmniejszenie mas ładunkowych, a przez to zwiększenie ilości samochodów do obsłużenia przy wywozie itd.)
 • Pilnego unormowania spraw mieszkaniowych.
 • Stworzenia spójnej nowej siatki płac.
 • Pilnego wdrożenia nowych zasad odbiórki drewna kłodowanego.
 • Problemu dalece niedostatecznego zwrotu kosztów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
 • Odejścia od powoływania na stanowiska na rzecz zawierania zwykłych umów o pracę.
 • Problemu zwiększania średniego wieku pracowników LP, tworzenia się luki pokoleniowej  i związanej z tym potrzeby płynnego stałego uzupełniania kadr o młodych ludzi (odblokowania możliwości zatrudniania absolwentów szkół leśnych).

W drugiej części spotkania omówione zostały sprawy bieżące związku. Przyjęto preliminarz finansowy na rok 2012. Przedstawiono sprawy związane z rajdem i uzgodniono:

 • Termin – 5-8 wrzesień.
 • Miejsce – RDLP Piła i Drawieński PN.
 • Koszta i noclegi – zasadniczo bazy mniejsze, ceny również.

Pozdrawiam: Grzegorz Cekus