Spotkanie Rady Regionu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

W dniu 11 czerwca br. w siedzibie RDLP w Katowicach odbyło się spotkanie Rady Regionu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Górnośląskiego. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych , Pan Damian Sieber. Było to pierwsze spotkanie Dyrektora z Radą Regionu ale zapewne nie ostatnie.

Dyrektor omówił sprawy bieżące, które związane są z pracą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz odpowiadał na pytania, których tematyka dotyczyła m.in.:
• wytycznych przygotowania wniosków o sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie art.40a ustawy o lasach – zmiana jednej z wytycznych dotycząca powierzchni nieruchomości przynależnej do wnioskowanej do sprzedaży,
• zasadach transportu drewna – nie dopuszczać do sytuacji przekroczenia DMC pojazdów transportowych,
• wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu,
• zatrudnienia pracowników w jednostkach Lasów Państwowych.

Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze za co wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.