Archiwum miesiąca: kwiecień 2021

Oświadczenie w związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w publikacjach Gazety Wyborczej

W dniu 10 kwietnia 2021 r. na łamach Gazety Wyborczej ukazała się nieprawdziwa informacja na temat nowego Dyrektora Lasów Państwowych oraz rzekomych wypowiedzi członków związku zawodowego na ten temat:

Ziobrysta na czele Lasów Państwowych. Związkowcy: „Łamią prawo w świetle reflektorów”

W dniu 21 kwietnia 2021 roku w Gazecie Wyborczej ponownie ukazała się nieprawdziwa informacja na ten temat:

Chce „dawać odpór obcym ideologiom” i chronić lasy przed „ekologicznym zniszczeniem”. Kim jest Józef Kubica, p.o. dyrektora Lasów Państwowych?

W tekstach tych zawarto informacje o jakoby członkowie związku zawodowego wyrazili oburzenie odnośnie powołania nowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w tym m.in. następujące stwierdzenie:

mówili w rozmowie z „Wyborczą” związkowcy z Lasów Państwowych, którzy nominacją Kubicy są oburzeni.

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP stanowczo podkreśla, iż nigdy nie zajmowała stanowiska w powyższej sprawie i nie jest autorem w/w słów.

Co istotne, nieprawdziwe informacje związane zarówno z odwołaniem poprzedniego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jak i powołaniem nowego Dyrektora pojawiły się na łamach Gazety Wyborczej, mimo iż Minister Edward Siarka we wpisie na Twitterze w dniu 9 kwietnia 2021 r. wprost wskazał, że zakup lokalu mieszkalnego przez byłego Dyrektora odbył się w sposób zgodny z prawem:

Mając na uwadze powyższe, w imieniu Rady Krajowej i Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że nie wypowiadaliśmy się, nie ocenialiśmy w jakiejkolwiek formie i nie udzielaliśmy żadnych komentarzy mediom w sprawie powołania Pana Józefa Kubicy na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Zwracamy też uwagę, że komunikat w tej sprawie wydała Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność”, która oświadczyła, że również nie wypowiadała się w tej kwestii.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, który jako ponadzakładowa, reprezentatywna organizacja związkowa zrzesza blisko 12 tysięcy członków, stanowczo protestuje przeciwko próbom manipulacji i wikłania go w nieprawdziwe i nieoparte na rzetelnej informacji doniesienia medialne.

Domagamy się zatem od redaktora naczelnego Gazety Wyborczej publikowania prawdziwych, rzetelnych i sprawdzonych informacji zgodnie z ustawą Prawo Prasowe, a także nieprzypisywania członkom związku zawodowego słów, których nie są autorami.

Przewodniczący ZLP w RP

Jarosław Szałata

Spotkanie Prezydium związku z Dyrektorem RDLP w Katowicach

Na zaproszenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damiana Siebera, w dniu 15 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie z Prezydium Związku Leśników Polskich w Rzczypospolitej Polskiej Regionu Górnośląskiego w osobach: Piotr Chrzęszczyk, Marek Łach, Maria Bajsarowicz i Wojciech Kubica z Dyrektorem.

Przewodniczący pogratulował Panu Dyrektorowi powołania na stanowisko. Dyrektor omówił sytuację ekonomiczną dyrekcji, oraz plany na najbliższą przyszłość. Związkowcy przedstawili kilka kwestii pracowniczych, które w chwili obecnej wymagają uwagi Dyrektora, między innymi: polityka mieszkaniowa, sytuacja medialna wokół lasów oraz o możliwości zorganizowania dla pracowników szczepień  przeciwko covid 19. W poruszonych tematach zdanie Dyrektora było zbieżne ze stanowiskiem obecnych. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i zakończyło się deklaracją otwartości i dialogu.

Na zdjęciu od lewej: Wojciech Kubica, Maria Bajsarowicz, Dyrektor RDLP Damian Sieber, Piotr Chrzęszczyk i Marek Łach.

Życzenia Wielkanocne

Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Czasu pełnego spokoju, odpoczynku a także kolorowych spotkań z  budzącą się do życia przyrodą.

Zarząd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego
w Katowicach