Walny Zjazd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego – informacja uzupełniająca

Informujemy, że podczas Zjazdu w dniu 11 marca 2019 roku zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające dwóch delegatów na Zjazd Krajowy.