Archiwum miesiąca: styczeń 2019

V Zawody Narciarskie Leśników

Serdecznie zapraszamy  do udziału w V Zawodach Narciarskich Leśników o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach „Złoty Groń 2019”.

Zawody narciarskie odbędą się 9 marca br. na stoku Ośrodka Narciarskiego „Złoty Groń” w Istebnej (rozpoczęcie o godz.8:00). Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa jako zdrowej formy sportu i wypoczynku oraz integracja środowiska leśników poprzez rywalizację sportową. Organizatorem zawodów są : Związek Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego w Katowicach, Związek Leśników Polskich przy Nadleśnictwie Ujsoły, Ośrodek Narciarski „Złoty Groń” w Istebnej. Regulamin Zawodów wraz z Kartą Zgłoszeniową zostaną przesłane do nadleśnictw drogą internetową.

Uczestników należy zgłosić do dnia 22.02.2019r. wypełniając kartę zgłoszeniową, którą należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: andrzej.porwisz@katowice.lasy.gov.pl

Linki do pobrania:
Regulamin zawodów
Karta zgłoszeniowa

Formy złożenia Deklaracji PIT oraz CIT-8 (+ zał. CIT8/O) za 2018 rok

Od stycznia 2019 r. deklaracje można składać tylko w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny).

Termin złożenia deklaracji PIT za 2018 rok upływa 31.01.2019 r., a deklaracji CIT-8 za 2018 rok upływa 01.04.2019 r.

W zależności, kto będzie wysyłał w formie elektronicznej deklaracje podatkowe, należy złożyć do urzędu skarbowego w formie papierowej zgłoszenie UPL-1. Druk ten składa się do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce siedziby firmy (osoby prawne). Zgłoszenie UPL-1 można przesłać poprzez platformę e-PUAP.
 
Poniżej przedstawiam link do artykułów o PDOP, PDOF przepisy ustawy o PDOP ordynacji podatkowej.
 
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1389952,zmiany-w-formularzach-podatkowych-2019.html
 
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/2829634,PIT11-PIT8C-i-inne-informacje-do-konca-stycznia-2019-r.html
 
Maria Bajsarowicz zgodnie z mailem
Beaty Czerniak z biura ZLP w RP w Warszawie