Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego

Rada Regionu Górnośląskiego ZLP uchwaliła termin Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego na 14-15 marca 2016 roku.

Poniżej do pobrania:

Program zjazdu

Ordynacja wyborcza:

wybory Przewodniczącego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i delegata do Rady Krajowej

wybory Członków Komisji Rewizyjnej

wybory Delegatów na Zjazd Krajowy

wybory Zastępców Przewodniczącego

wybory Członków Prezydium