Weryfikacja opisów stanowisk pracy

Dyrekcja Generalna LP przekazała do konsultacji dokumenty dotyczące projektu „Opisy Stanowisk Pracy w PGL LP”. Materiały zostały przesłane przez kolegę Przewodniczącego do wszystkich nadleśnictw na sekretariaty, z prośbą o przekazanie związkom. Wszelkie uwagi dotyczące przesłanych materiałów prosimy przesyłać na adres grzegorz.cekus@katowice.lasy.gov.pl lub zlp.kobior@op.pl w nieprzekraczalnym terminie 28 sierpnia 2015 roku.