Archiwum miesiąca: wrzesień 2015

Konkurs na stanowisko administracji i obsługi w biurze Związku Leśników Polskich

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

OGŁASZA KONKURS NA ZATRUDNIENIE

na stanowisko specjalisty ds. związanych z administracją i obsługą biura związku

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa


Adres :
02-124 Warszawa
ul. Grójecka 127
Biurowiec Generalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych
Wymagania dotyczące stanowiska:

 • wykształcenie: preferowane wyższe leśne lub zarządzania i administracji;
 • wiedza z zakresu promocji, reklamy, public relations, nowych mediów;
 • znajomość programów graficznych umożliwiających przygotowanie materiałów promocyjnych;
 • umiejętność szybkiego, samodzielnego konstruowania tekstów informacyjnych i reklamowych;
 • znajomość języka angielskiego;
 • obywatelstwo polskie.

Pożądane cechy kandydata:

 • dynamizm, kreatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • skuteczność i konsekwencja w działaniu;
 • zdolność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność, terminowość;
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowe informacje:

 • Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy. Ostateczną decyzję podejmie Przewodniczący ZLP w RP po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej i Prezydium ZLP w RP.
Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.
Związek może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 25.11.2015 r.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2015r.
O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .

Miejsce składania dokumentów:
Związek Leśników Polskich w RP
02-124 Warszawa
ul. Grójecka 127
w zamkniętej kopercie oznaczonej : Konkurs ZLP w RP

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail,
numer telefonu.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” zostanie odrzucona.

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą sporządzenia oświadczenia, w przeciwnym razie oferta kandydata zostanie odrzucona.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Posiedzenie Prezydium i Rady Krajowej 9 – 11 września 2015 roku

W Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym LP „Wołosań” w Cisnej , odbyło się w dn. 9.09.br. posiedzenie Prezydium, a w dn. 10-11.09. br. posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP.

Na początku posiedzenia Rady Krajowej podziękowano ustępującym członkom Rady Krajowej:

 • Kol. Jerzemu Miliszewskiemu, wiceprzewodniczącemu ZLP w RP, przewodniczącemu Okręgu Krośnieńskiego. Kol. Jerzy Miliszewski złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego w związku z planowanym przejściem w marcu przyszłego roku na emeryturę,
 • Kol. Andrzejowi Jonaszowi, członkowi Rady Krajowej ZLP w RP. DSCN8692

Jerzy Smok ( Region Wielkopolski) przekazuje tabliczkę grawerowaną z dedykacją dla Jerzego Miliszewskiego.

Czytaj dalej

„Brązowy” mundur polskiego leśnika

III Z

medale

Od 26 czerwca do 5 lipca 2015 roku w miejscowości Fairfax Country (USA) w stanie Virginia odbyły się  XVI Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych – World Police and Fire Games 2015. Jest to największa impreza sportowa skierowana do przedstawicieli służb mundurowych świata nazywana też olimpiadą służb mundurowych. World Police and Fire Games odbywa się co dwa lata w różnych zakątkach świata. Początek tych prestiżowych zmagań miał miejsce w 1985 roku w San Jose. Szacuje się, że w tym roku w mistrzostwach brało udział ok. 12 tyś. sportowców z przeszło 80 krajów całego świata reprezentujących straż pożarną, policję, straże graniczne, straże miejskie, leśników, służby ochronne którzy rywalizowali w ponad 70 różnych dyscyplinach. Jest to impreza komercyjna, która bazuje głównie na wolontariuszach (ok. 5.5 tyś.), być może dlatego tak rzadko odbywa się w Europie. Amerykanie tworzą bardzo otwartą społeczność, cenią sobie wolontariat oraz kontakt z drugim człowiekiem. Na pochwałę zasługuje także  opieka medyczna, która jest naprawdę na wysokim poziomie, tak samo jak cała infrastruktura przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

Sanatorium Leśnik-Drzewiarz wolne pokoje w październiku

Sanatorium Leśnik-Drzewiarz dysponuje wolnymi pokojami w terminach:
1) Pokoje 1 osobowe:
    03.10. – 15.10. – 1 pokój
    17.10. – 31.10. – 7 pokoi
    18.10. – 31.10. – 1 pokój
    20.10. – 31.10. – 1 pokój
    12.10. – 31.10. – 2 pokoje
2) Pokoje 2 osobowe:
    09.10. – 31.10. – 1 pokój
    13.10. – 31.10. – 1 pokój
    17.10. – 31.10. – 3 pokoje
    19.10. – 31.10. – 1 pokój
3) Pokój 2 osobowy – podwyższony standard:
    18.10.-31.10. – 1 pokój
4) Pokoje 4 osobowe:
    17.10. – 31.10. – 2 pokoje
Zainteresowanych prosimy o kontakt z przewodniczącym na adres: zlp.kobior@op.pl lub telefonicznie tel. 600077360
ZAPRASZAMY