Wolne miejsca w Sanatorium „Leśnik-Drzewiarz”

Prezydium ZLPRG informuje, że zwolnił się nam niespodziewanie termin w Krynicy w dniach 20.10 do 03.11.2014. (dwuosobowy) przyznany dla Regionu Górnośląskiego. Zainteresowanych prosimy i pilny kontakt z przewodniczącym na adres: zlp.kobior@op.pl lub telefonicznie tel. 600077360 do dnia 2 października 2014r.

Odpłatność 52 PLN za dzień za osobę.