Archiwum miesiąca: październik 2014

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Nadleśnictwie Zoty Potok

W dniu 6 października 2014 roku w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu wybrano:

Przewodniczącego – kol. Jarosław Biczak
Wiceprzewodniczący – kol. Tomasz Jędrzejewski
Sekretarz – kol. Tadeusz Wychowski
Skarbnik – kol. Krystyna Ślęzak
Członek zarządu – kol. Jarosław Rydel

Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:

Przewodniczący – kol. Karol Lelotko
Członek – Grzegorz Ośka
Członek – Jarosław Psiuk

Ne zebraniu wybrano także Społecznego Inspektora Pracy, którym został kol. Artur Psiuk.

Delegatami na zjazd zostali:

kol. Jarosław Biczak
kol. Justyna Nowak
kol. Tadeusz Wychowski
kol. Bernard Barczyk
kol. Beata Miedzinska

 

Wybory samorządowe

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które odbędą się 16 listopada 2014 roku zachęcamy do uczestniczenia w tym ważnym dla kraju wydarzeniu i wspierania leśników ubiegających się o mandaty społecznego zaufania. Reprezentacja leśników w samorządach z pewnością korzystnie oddziałuje na nasz wizerunek w oczach społeczeństwa i pomaga realizować naszą misję społeczną. W związku z tym Związek Leśników Polskich zamierza na swojej stronie internetowej www.zlpwrp umieścić do wiadomości wszystkich członków i sympatyków ZLP oraz ich bliskich wykaz pracowników Lasów Państwowych ubiegających się o mandaty radnych oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Dlatego proszę o podanie w terminie do  20.10.br.  informacji, za zgodą kandydatów,  w układzie:

– Imię i nazwisko pracownika

– Miejsce zatrudnienia- RDLP, jednostka i stanowisko

– Nazwę rady gminy, powiatu, województwa lub stanowisko ( w przypadku kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta) o której mandat ubiega się kandydat i ewentualnie okręg wyborczy

Proszę nie podawać nazwy komitetu wyborczego ani nazwy partii, z listy której startuje kandydat, ponieważ związek nie angażuje się politycznie lecz wspiera aktywność społeczną i zaangażowanie pracowników LP.

Zachęcam przewodniczących regionów do zainteresowania się sprawą wyborów samorządowych i wspierania kandydujących leśników.