Miesięczne archiwum: wrzesień 2013

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników LP – ankieta

Zachęcamy do udziału w ankiecie na temat dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników LP. Ankieta w panelu bocznym, zakładce „ankiety trwające” lub poniżej.

Jeśli już brałeś udział w ankiecie przypomnij o niej innym.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia tutaj.

Czy jesteś za dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym pracowników LP sfinansowanym przez procodawcę?

  • Tak (92%, 536 głosujących)
  • Nie (7%, 43 głosujących)
  • Nie mam zdania (1%, 6 głosujących)

Razem głosujących: 585

Loading ... Loading ...

Którą opcję ubezpieczenia wybrałbyś?

  • Rodzinną (62%, 253 głosujących)
  • Indywidualną (19%, 76 głosujących)
  • Partnerską (19%, 76 głosujących)

Razem głosujących: 405

Loading ... Loading ...

Odzież i środki ochrony BHP

Związek Leśników Polskich otrzymał do zaopiniowania projekt „Ramowej tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników PGL Lasy Państwowe” opracowany przez Generalną Dyrekcję LP. Dokument ten został rozesłany pocztą elektroniczną do wszystkich przewodniczących zakładowych organizacji związkowych celem zapoznania się z nim. Ewentualne uwagi do projektu będą zbierane w czasie najbliższego zebrania Rady Regionu Górnośląskiego, które odbędzie się na przełomie września i października.

Krótka informacja ze spotkania z Dyrektorem Generalnym LP

W dniach 2-3 września 2013 w Jedlni odbyły się rozmowy związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym LP Adamem Wasiakiem. Ponownie zostały omówione poszczególne wnioski z maja br. Ustalono sposób realizacji niektórych z nich oraz uzgodniono ścieżkę dalszego postępowania z wnioskami dot. m.in. polityki mieszkaniowej, zasad naliczania czynszów, dodatków transportowych oraz polityki płacowej na 2014 rok, w tym podwyższenia wartości punktu.

Dyrektor Generalny LP poinformował, że nagroda za III kwartał br. zostanie uruchomiona w wysokości identycznej jak za II kwartał br. i zostanie wypłacona do 10 października br.